Řemeslo 4.0 netáhne

Ačkoliv nové technologie využívají více jak dvě třetiny podnikatelů, nejmenší živnostníci a řemeslníci si cestu k digitálním nástrojům zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost. Selhávají i střední odborné školy, které nedokáží žáky na digitalizaci dostatečně připravit. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) přináší výsledky nezávislého průzkumu k prvnímu tématu Roku digitálního podnikání 2019 – Řemeslu 4.0.
Průzkum pro AMSP ČR provedla agentura IPSOS v lednu 2019, a to na vzorku stovky podnikatelů. Z něj vyplývá, že 7 z 10 všech podnikatelských subjektů sice využívá moderní technologie, u živnostníků je to ale jen polovina.
Mezi nejčastější digitální nástroje patří internet věcí, online marketing a cloudové služby. Obdobná je situace v zajišťování kybernetické bezpečnosti. Zatímco většina právnických osob myslí na zadní vrátka a zabezpečuje se vůči hrozbám z nových technologií, živnostníci neinvestuji do této oblasti buď vůbec nic nebo naprosté minimum.
Přesto malí podnikatelé výpočetní techniku využívají hojně. 8 z 10 řemeslných firem a živnostníků investovalo v loňském roce do oblasti informačních technologií, ale přímo do digitalizace jich investovalo pouze 5 z 10. Polovina z dotázaných si není schopna spojit pojem digitální řemeslo s žádnou konkrétní činností.
Nejvyužívanějším nástrojem pro digitální správu dat jsou mobilní telefony, plná polovina dotazovaných podnikatelů je schopna spravovat své soubory a digitální dokumenty pouze prostřednictvím mobilu.
Z šetření rovněž vyplývá, že podnikatelé příliš nevěří středním odborným školám, které dle mínění 40 % z oslovených firem 
a živnostníků nedokáží dostatečně připravit budoucí absolventy na digitalizaci.
Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Selháváme v digitálním vzdělávání, a to již od základních škol. Proto jsme připravili pro 2. stupeň ZŠ nový předmět Technika, který v sobě zahrnuje výuku praktických dovedností ve spojení s moderními digitálními nástroji. Chceme-li, aby nastupující podnikatelská generace obstála v nebývalé konkurenci a aby absolventi odborných škol obstáli na trhu práce, musíme zajistit, aby se aplikaci digitálních technologií učily děti již od útlého věku. Proto požadujeme, aby se Technika stala předmětem povinným.“ (13.2.2019)