Renishaw na veletrhu MSV Nitra 2018 představí řešení zaměřená na průmysl 4.0

Renishaw, přední světový dodavatel technologií pro přesné strojírenství, bude vystavovat své metrologické produkty a inovativní řešení na mezinárodním strojírenském veletrhu Nitra 2018, který se koná od 22. do 25. května 2018 na Slovensku. Výrobní společnosti, které chtějí ve svých výrobních provozech využívat principy Industry 4.0, nutně směřují k zavedení inteligentních obráběcích procesů. Společnost Renishaw ve svém stánku (hala M2, stánek č. 31) představí sílu integrace svých nejnovějších měřicích technologií do výrobního procesu.
Ve stánku společnosti Renishaw bude představena řada produktů pro obráběcí stroje, například nový software IPC pro flexibilní kontrolní systém Equator™, který umožňuje propojit kontrolní systém Equator s řídicím systémem CNC obráběcího stroje. Představeny budou i nové aplikace pro mobilní telefony a tablety usnadňující použití měřicích sond na obráběcích strojích.
„Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase,“ vysvětluje Josef Sláma, generální ředitel Renishaw v České republice. „Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.“
Flexibilní kontrolní systém Equator™ společnosti Renishaw může být nově vybaven softwarem IPC (intelligent process control – inteligentní řízení procesu). Tento software poskytuje funkce pro plnou automatizaci výrobního procesu. CNC obráběcí stroj může na základě naměřených údajů automaticky modifikovat parametry řezných nástrojů. Jednoduše řečeno, změřením hotového dílu se zjistí velikost opotřebení nástrojů. Díky softwaru IPC bude stroj vždy přesně vědět, v jakém stavu jsou nástroje, kterými obrábí. Výsledkem je zlepšená přesnost obrábění dílů, kratší doba nastavení a seřízení procesu a integrace s ostatními systémy, například roboty.
Nový software IPC umožňuje průběžné sledování procesu a aktivní automatické provádění korekcí v procesu. Dokáže udržovat rozměry obráběných dílů blízko jmenovitých hodnot a udržovat je v rámci stanovených limitů řízení procesu. Umístění kontrolního systému Equator přímo ve výrobním provozu co nejblíže CNC obráběcímu stroji přináší rychlost, přesnost a velmi nízkou zmetkovitost produkce. Odstranění časových prodlev a snížení nároků na kontrolu hotového dílu současně přináší zvýšení zisku výrobního podniku.
Výrobci obráběcích strojů stále častěji využívají řídicí systémy založené na platformě Microsoft Windows s dotykovými obrazovkami. Dotykové obrazovky jsou ideálním ovládacím prvkem pro aplikace podporující funkce měření na obráběcích strojích. Společnost Renishaw představí na veletrhu několik nových softwarových aplikací určených pro snadné a rychlé měření přímo na obráběcích strojích (tzv. on-machine apps).
Aplikace Set and Inspect je určená ke kalibraci sond, ustavování obrobků, ustavování nástrojů a měření součástí. Použití aplikace je tak snadné, že nevyžaduje žádné zaškolení. Stačí vybrat ikonu požadovaného měřicího cyklu z nabídky a vyplnit údaje do políček interaktivního dotazu. Samozřejmou součástí aplikace je možnost vytváření protokolů o měření. Naměřená data mohou být zobrazena ve formátu pass/fail nebo v grafu zobrazujícím trend naměřených hodnot.
Aplikace GoProbe přináší přístup k nejmodernějším měřicím cyklům Renishaw přímo z displeje mobilního telefonu. Významně tak usnadňuje používání obrobkových i nástrojových sond Renishaw. K dispozici je množství školicích materiálů a pomůcek.
Aplikace Trigger Logic usnadňuje nastavení parametrů měřicích sond bez nutnosti studování tištěných návodů. Sondy Renishaw pro obráběcí stroje lze uživatelsky nakonfigurovat tak, aby způsob zapnutí, vypnutí, komunikace a další parametry odpovídaly konkrétní aplikaci. Tato metoda přizpůsobení je známá jako Trigger Logic™. Ilustrace a videa obsažená v aplikaci jasně vysvětlují postup nastavení a přehledně popisují proces konfigurace.
„Mobilní telefon je fenomén, který zasáhl většinu populace. Renishaw aplikace jsou volně ke stažení zdarma a nabízejí technologům, programátorům NC a operátorům strojů významné usnadnění jejich každodenní práce,“ pokračuje Sláma. „Renishaw je ideálním partnerem pro výrobní provozy směřující k inteligentnější výrobě. Díky spolupráci s firmou Renishaw lze zefektivnit procesy a zvýšit produktivitu i efektivitu práce.“