Revolverové dělo

Dělo s několika hlavněmi, tvořícími svazek, buď vedle sebe (Nordenfeldt), nebo válcovité jako u revolveru (Gatling, Hotchkiss); v tomto případě se hlavně při střelbě otáčejí, takže se nabíjecí nálevkou vpravuje náboj do komory hlavně. U prvého systému je nabíjecí blok pevný. Nyní se nahrazuje (polo-)automatickými zbraněmi. (1932)