Řezačka

 

Řezačka s kývavým nožem se vyskytuje již v 16. století, ne-li dříve. Feldhaus ji objevil vyobrazenu na titulním obrázku spisu „Gesprech von zwayen Gesellen“ (1524). Ř. s rotačním nožem sestrojil Angličan Edgill r. 1768. Ř. poháněnou vodním kolem popisuje J. M. Beyer ve spisu Theatrum machinarum molarium Oder Schauplatz d. Mühlen-Baukunst (1735). Někdy koncem 80. let 18. století sestrojil podobnou vodní ř. prýmkař Hohfeld z Gusowa.