Režim kontrol PČR o víkendu

Posílení výkonu služby a namátkové kontroly.
Kromě nouzového stavu, který včerejšího dne vyhlásila vláda, začínají v České republice dnešní 18. hodinou platit i krizová opatření v oblasti maloobchodu a služeb. Policisté budou i nadále provádět kontroly dodržování těchto opatření namátkovou formou, reagovat na podněty občanů a činit v souladu se zákonem o Policii ČR úkony k zamezení protiprávních jednání. V průběhu následujících několika dní dojde k posílení běžného výkonu služby s cílem zvýšit preventivní působení policie v rámci nových celoplošných omezení. Hlavním předmětem zájmu hlídek bude dodržování omezení otvírací doby restauračních zařízení a zákazu konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. I nadále platí, že preventivní opatření budou vedena s cílem omezit šíření nemoci Covid-19, tj. zajistit dodržování nových krizových opatření a zamezit protiprávním jednáním a situacím. Bude-li to nutné, je policie připravena projednávat zjištěné přestupky přímo na místě, ať již domluvou či uložením pokut až do výše 10.000,-Kč, resp. je oznamovat příslušným správním orgánům.
Policisté budou úzce spolupracovat s krajskými hygienickými stanicemi, které stále zůstávají primárním správním orgánem ve vtahu k vydaným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a v případě potřeby budou připraveni poskytnout požadovanou součinnost.
Vybrané otázky:
Kolik policistů se zapojí do kontrol krizových a ministerských opatření?
Nedojde k vyčlenění konkrétního počtu policistů, protože do kontrol budou zapojeni všichni, kteří budou aktuálně vykonávat službu. V závislosti na lokálních podmínkách budou určeny počty policistů, kteří posílí běžný výkon služby, nicméně vždy bude záviset na rozhodnutí konkrétního velitele a to na základě místní znalosti.
Plánuje Policie ČR nějaké masivní kontrolní akce?
Každé krajské ředitelství má možnost v případě nutnosti udělat si vlastní kontrolní akci zaměřenou na vybranou problematiku. Centrálně však nebude vyhlašována žádná masivní celorepubliková kontrolní akce, jejímž cílem by byly kontroly dodržování aktuálně platných opatření.
Dostanou policisté pokyn, aby byli při vyřizování přestupků benevolentní?
Takovýto pokyn udělit nelze, protože každé řešení protiprávního jednání je plně v kompetenci zasahujícího policisty a záleží tedy na něm, jak posoudí konkrétní okolnosti případu. Policisté sami vyhodnotí závažnost situace a jsou povinni postupovat zcela podle zákona. Žádná minimální hranice výše blokové pokuty ze strany vedení Policie ČR nikdy stanovena nebyla a nebude. Maximální hranici stanoví zákon, a to 10 000 Kč. (26.11.2021)