Rezort financí uspěl ve sporu o 7 miliard kvůli internetové ruletě

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uhájili státu u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve sporu se společností CASINO KARTÁČ Group, a.s. částku téměř 6,9 miliardy korun s příslušenstvím, kterou společnost požadovala s odůvodněním, že jí ušel zisk, neboť Ministerstvo financí jí neudělilo povolení k provozování rulety prostřednictvím internetu. Ministerstvo financí, které o žádosti společnosti podané v roce 2006 rozhodovalo, v tomto sporu zastupoval Úřad pro zatupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
„Přesto, že se jedná o vleklý spor trvající již déle než 5 let, soudy dávají opakovaně za pravdu Ministerstvu financí. To je důkazem, že naše právní pozice je pevná a že sázka na interní právní tým byla tím nejlepším rozhodnutím. Doby, kdy Česká republika byla v soudních sporech lacinou kořistí, jsou definitivně pryč,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
„Jsem ráda, že naši právní zástupci účinně brání zájmy státu v těchto sporech, aniž bychom museli najímat nákladné externí právní kanceláře. Úspěšnost máme dlouhodobě přes 90 %,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Již v roce 2015 Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu s odůvodněním, že nárokovaná suma je pouze hypotetickým příjmem. Společnost neuspěla ani u Městského soudu v Praze, který poukázal zejména na to, že společnost sama svou žádost o vydání povolení k provozování online rulety v průběhu správního řízení vzala zpět. Avšak Nejvyšší soud ČR rozhodnutí nižších soudů zrušil a věc vrátil k novému projednání s tím, že je třeba zkoumat, zda společnosti nevznikl na 
vydání povolení právní nárok.
Proto se musel obvodní soud opět zabývat tím, zda se ministerstvo nedopustilo nesprávného úředního postupu a zda tím společnosti nevznikla škoda. Soud se po podrobném zkoumání věci přiklonil k právnímu názoru zástupců ÚZSVM, tedy že Ministerstvo financí v roce 2006 postupovalo v souladu se zákonem, a žalobu zamítl.
CASINO KARTÁČ Group, a.s. vedlo se státem v minulosti i další spory, ve kterých byl stát rovněž úspěšně zastupován právními zástupci ÚZSVM. Jednalo se například o nastavení limitů u interaktivních videoloterijních terminálů, či o údajně nepřiměřenou délku řízení o povolení reklamy. (10.12.2019)