Řídicí systémy pro Paks II dodá francouzsko-německé konsorcium Framatome-Siemens

Dne 22. října 2019 byla v Moskvě podepsána smlouva mezi Rusatom Automated Control Systems (dceřiná společnost ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) a francouzsko-německým konsorciem Framatome-Siemens. K podpisu došlo na základě otevřené veřejné soutěže a podle ní konsorcium vyrobí, dodá a uvede do provozu základní řídicí systémy technologických procesů pro 5. a 6. blok maďarské jaderné elektrárny Paks.
Dokument podepsali generální ředitel Rusatom Automated Control Systems Andrej Butko, výkonný ředitel Framatome GmbH Carsten Haferkamp, viceprezident pro prodeje jaderných systémů kontroly a řízení společnosti Siemens Jens König a obchodní ředitel pro prodeje jaderných systémů kontroly a řízení společnosti Siemens Jens Bostelmann.
Podle podepsané smlouvy bude mít konsorcium Framatome-Siemens na starosti výrobu a dodávku řídicího systému technologických procesů a také provede jeho certifikaci a kvalifikaci, včetně prověření souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost.
„Framatome je hrdý na to, že může poskytnout automatizované systémy kontroly a řízení pro projekt jaderné elektrárna Paks II společně s naším partnerem, Siemensem. Naši vysoce kvalifikovaní odborníci uvádí automatizované systémy do provozu v ruských jaderných elektrárnách již mnoho let. Jsme velice rádi, že můžeme své jedinečné zkušenosti použít v evropském projektu Paks II, a to v části systémů kontroly a řízení reaktorů typu VVER, a přidat si jej na seznam úspěšných referencí realizovaných společně s Rosatomem,“ uvedl Frédéric Lelièvre, starší výkonný viceprezident pro prodej regionálních platforem a obchod se systémy kontroly a řízení ve společnosti Framatome.
Společnost Rusatom Automated Control Systems odpovídá za technické vedení a integraci prací během všech etap realizace projektu, včetně dohledu nad seřizováním řídicích systémů.
„Vše, co děláme společně s Framatomem a Siemensem v oblasti řídicích systémů, děláme s cílem splnit vysoké požadavky evropských zákazníků. Velice si ceníme úrovně důvěry mezi našimi organizacemi a věříme, že naše spolupráce se bude dále rozšiřovat,“ řekl Andrej Butko.
Paks je jedinou jadernou elektrárnou provozovanou na území Maďarska. Pracují zde čtyři bloky typu VVER-440, které pokrývají přes 50 % výroby elektřiny v zemi. Koncem roku 2014 byl podepsán dokument o výstavbě 5. a 6. bloku s reaktory typu VVER-1200 generace III+, které splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky. Referenčním blokem je jaderná elektrárna Leningradská II v Rusku. (24.10.2019)