Roční objem energií zobchodovaných na Českomoravské komoditní burze Kladno poprvé prolomil hranici 7 milionů megawatthodin

V roce 10. výročí otevření trhu s energiemi pro konečné odběratele zaznamenala Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) další rekordní objem uzavřených obchodů. Začátkem září překročila roční bilance obchodování na tomto trhu poprvé hranici 7 milionů megawatthodin elektřiny a plynu.
Konkrétně byly od ledna do 6. září na energetickém trhu ČMKB kontrahovány dodávky 7,032 milionu MWh v hodnotě 6,33 miliardy korun.
Lze očekávat, že rekordní bilance se v následujících třech obchodních měsících ještě zvýší. Přispět k tomu může i vývoj na energetických trzích, které nyní procházejí cenově turbulentním obdobím, což může část odběratelů motivovat k nákupu na další období. U zemního plynu došlo k rozkolísání cenové hladiny po útoku na ropná zařízení společnosti Saudi Aramco a do cen elektřiny se zase promítly informace o možných problémech ve výrobě elektřiny ve Francii.
Českomoravská komoditní burza Kladno vytvořila trh s dodávkami elektřiny a plynu pro konečné odběratele v roce 2009. Za desetiletou existenci tohoto trhu, který funguje jako centrální tržní místo, zde bylo uzavřeno přes 57 tisíc kontraktů na dodávku 49,6 milionu megawatthodin v hodnotě 39,3 miliardy korun. To představuje 90 procent všech dodávek elektřiny a plynu nakoupených konečnými zákazníky na komoditních burzách v ČR. (24.9.2019)