Roční spotřeba černého uhlí v EU se dále snižuje

Spotřeba černého uhlí v EU zaznamenala loni další 4% pokles na 226 milionů tun, což vyplývá z posledních zveřejněných údajů EUROSTATu. Hrubá domácí spotřeba černého uhlí v EU od 90. let 20. století neustále klesala a poté se téměř deset let stabilizovala na přibližně 360 až 380 milionech tun. Po prudkém poklesu a krátkém oživení mezi roky 2008 a 2012 se spotřeba nadále snižovala. V roce 2018 byla spotřeba černého uhlí 54 % pod úrovní 497 milionů tun v roce 1990.
Produkce černého uhlí v EU rovněž meziročně klesá. V roce 2018 činila produkce 74 milionů tun, což je 6 % pod úrovní roku 2017 a o 80 % méně než 368 milionů tun v roce 1990. Více na https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Coal_production_and_consumption_statistics#Consumption_and_production_of_hard_coal (10.9.2019)