Roentgenovy paprsky

 

Objevil r. 1895 něm. fyzik K. W. Roentgen.