Rok 2018 na ČMKB: Energetický trh burzy využívá stát k centralizovaným nákupům elektřiny a plynu

Ministerstva realizovala v roce 2018 centrální nákupy elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB), která funguje jako centrální tržní místo pro dodávky konečným odběratelům. O nákupech na tomto trhu informovala státní správa na profilech zadavatele, údaje o cenách se objevily i v přehledech a anketách celostátních médií.
Už v prvním pololetí si energie na ČMKB zajistilo ministerstvo obrany prostřednictvím příspěvkové organizace Armádní Servisní. Podle závěrečné zprávy uveřejněné na profilu zadavatele byl nákup realizován v květnu, tedy ještě před loňským růstem cen energií. Resortu obrany se tak podařilo zajistit téměř 130 tisíc megawatthodin elektřiny za cenu 1088 Kč/MWh, resp. za 1065 Kč v nízkém napětí. Zemní plyn v objemu 248 tisíc MWh bude resort obrany v roce 2019 odebírat v maloodběru za 512 Kč/MWh, ve velkoodběru za 509 Kč/MWh.
Ministerstvo dopravy nakoupilo loni pro celý resort na ČMKB prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Podle zveřejněných údajů pořídilo koncem srpna 276 tisíc MWh elektřiny na rok 2019 v hodnotě 367 milionů korun a v říjnu na stejné období i 173 tisíc MWh zemního plynu v hodnotě 115 milionů korun. U elektřiny byl zvolen nákup s postupnou fixací ceny, kde u kontraktu silové elektřiny ve vysokém napětí se sdruženou službou dodávky SŽDC dosáhla koeficientu 102,5 procenta. U stejného produktu bez sdružené služby dodávky bylo dosaženo koeficientu 104,1 procenta. Zemní plyn nakoupil resort ministerstva dopravy s jednorázovou fixací.
Na profilu zadavatele informovalo o nákupu energií na kladenské burze také ministerstvo zemědělství. To si zajistilo začátkem září 2018 přes 40 tisíc MWh elektřiny a 61 tisíc MWh zemního plynu na rok 2019. Hodnota dodávky elektřiny představuje necelých 60 milionů korun, u zemního plynu zhruba 42 milionů korun.
Podle říjnového průzkumu Hospodářských novin nakoupila v roce 2018 na ČMKB pro své resorty rovněž ministerstva životního prostředí, financí, spravedlnosti či zdravotnictví. Některá ministerstva měla energie nakoupené na rok 2019 na základě víceleté fixace z předchozích let. (18.2.2019)