Rok 2020 je výjimečný i pro soutěž MANAŽER ROKU

27. ročník soutěže MANAŽER ROKU vstupuje do roku 2020 – roku Kovu, kdy rozhodnutí změní jednání manažerů a podnikatelů na delší dobu. Vyhlašovatelé soutěže z České manažerské asociace slaví také 30 let od svého založení. 
Rok 2020 ovlivní naše životy na dalších dvanáct let. Tvrdí to učení Feng Ren Shui, podle něhož je nadcházející období spojeno s energií Kovu a potřebou určité životní inventury a plánů do budoucna. Někteří manažeři a podnikatelé se již rozhodli k vlastní inventuře, do níž promítli své úspěchy, a hlásí se do soutěže MANAŽER ROKU. Její právě probíhající 27. ročník, který vyvrcholí udělením cen v pražském Paláci Žofín 29. dubna 2020, reflektuje ekonomické a společenské změny, nástup digitalizace a moderní trendy v managementu.
Základních kategorií, do nichž se zájemci mohou přihlásit do konce února 2020, je deset, další, zvláštní, je Inovace pro udržitelný rozvoj. I toto soutěžní kolo je pojato inovativně a nabízí vedle zavedených oborových kategorií i kategorie jako je Manažer digitálního věku či Manažer malých a středních podniků. Organizátoři z České manažerské asociace (ČMA), která si letos připomíná 30 let od svého založení, se již při loňském ročníku rozhodli zavést kategorii Vizionář a Zahraniční manažer.
Co pochvalují účastníci soutěže
Účastníci soutěže posun v kategoriích hodnotí pozitivně. Příznivě nahlíží na poskytovaný benchmarking, který pro ty nejlépe umístěné zpracovává tým odborníků Hodnotitelské komise v čele se zkušeným koučem a konzultatem ing. Petrem Kazíkem, Ph.D. Oproti nejvyspělejším zemím je u nás benchmarking stále málo používaný nástroj rozvoje manažerů. Proto zakládáme Akademii manažerské excelence, kterou ČMA chce postkynout, a kde sdílí své úspěchy ocenění manažeři,“ říká.
 Za cenný přínos soutěže její účastníci označují možnost porovnat se s nejlepšími manažery v České repubice, networking a propagaci. „Vždy mě překvapí, kolik úžasných manažerů tato země má. Jen je problém, že se o nich dostatečně neví. Proto soutěž a její publicita,“ uvádí Petr Kazík.
Soutěž vyhlašuje ČMA, ale při nominacích manažerských a podnikatelských osobností se opírá o rozvětvenou síť partnerských asociací, svazů, komor, soukromých, státních a veřejných institucí.
Mezi partnery patří sesterská Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), Svaz chemického průmyslu (SCHP), Zemědělský svaz ČR (ZS ČR), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Svaz měst a obcí ČR (SMOCR) či Rada kvality (Rada). S pořadateli aktivně spolupracuje Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC prof. Vladimíra Maříka, Manažera roku 2018. Soutěž má silnou podporu mediálních partnerů.
Informace o soutěži a jejím 27. ročníku jsou k dispozici na www.manazerroku.cz