„Rok Lipna“ odstartovala minivernisáž. Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na jezeře slaví 60 let

Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na Lipně slaví 60 let spolehlivého provozu. Obě dvě soustrojí vodní elektrárny za tu dobu zaznamenala přes 228 tisíc provozních hodin a více než 67 tisíc najetí do provozu. Celkově elektrárna vyrobila těžko představitelných 8,3 miliardy kWh ekologické elektřiny, což by stačilo na pokrytí současné spotřeby všech jihočeských domácností na téměř sedm let.
Pevné zdraví do dalších desítek let provozu dnes jubilantce popřáli Bedřich Kučera, místostarosta Frymburka a bývalý vedoucí odboru provoz VE Lipno a Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou. Oba pánové současně pokřtili právě otevřenou výstavu historických fotografií mapující výstavbu a první roky provozu vodního díla a elektrárny Lipno. Seriál tabulí umístěných u vstupu do Infocentra vodní elektrárny Lipno bude k vidění do konce května.
Lipno I (https://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-lipno/) je elektrárnou disponující největším spádem (rozdílem spodní a horní hladiny nádrže) na Vltavské kaskádě. Její velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW za cca 120 vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje ovlivňovat výkonovou bilanci celé elektrizační soustavy České republiky. Díky spádu dosaženému umístěním strojovny elektrárny 160 metrů hluboko v šumavském podzemí potřebuje k výrobě 1 kWh energie pouze 2,8 m3 vody, což je suverénně nejméně ze všech elektráren tzv. vltavské kaskády.
Jubilea se lipenská elektrárna dožívá v excelentní kondici. Jde o první velkou vodní elektrárnu Skupiny ČEZ v České republice, která kompletně prošla modernizací a ekologizací. Účinnost soustrojí TG1 a TG2 se po jejich znovuzrození v letech 2012-17 díky investicím za více než 400 milionů korun zvedla o cca 4 %. To znamená další miliony kWh ekologické elektřiny vyrobené ročně ze stávajícího objemu vody a energii pro nové tisícovky jihočeských domácností. Bez zajímavosti není ani ekologická stránka modernizace. V rámci generální opravy totiž dochází mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku a tím ke snížení objemu olejových náplní až o 90 %.
Vodní elektrárny stabilizují soustavu
Vodní elektrárny Skupiny ČEZ v ČR významně přispívají ke stabilizaci energetické soustavy. Jsou schopny dodávat elektřinu do sítě za cca 120 vteřin, a optimalizovat tak provoz tepelných elektráren. Díky programu ekologizace a modernizace jsou elektrárny schopné ze stejného množství vody vyrobit elektřinu pro další tisíce českých domácností a zajistit tak úsporu emisí CO2 spálených alternativně v klasických elektrárnách o desítky tisíc tun. Již dříve zmodernizovaná soustrojí a nové technologie zajišťují efektivnější a ekologicky šetrnější zpracování vody např. na elektrárnách v Kamýku, Slapech, Mohelnu, Vraném nad Vltavou nebo v přečerpávacích vodních elektrárnách Dalešice a Štěchovice. Více o vodních zdrojích Skupiny ČEZ v ČR https://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/voda/vodni-elektrarny-cez.html
Věděli jste, že…
• Vodní elektrárna Lipno I dokončená v roce 1959 je součástí vltavské kaskády. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády a také zajišťuje dostatek chladicí vody pro jadernou elektrárnu Temelín.
• Energetický význam elektrárny Lipno I představuje výroba levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie a využití pro regulaci výkonu celostátní energetické soustavy.
• Vodní elektrárna se nachází v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m a výšce 37 m, vylámané v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze. Voda je přiváděna na turbíny dvěma tlačnými ocelovými šachtami, průměru 4,5 m a délky 160 m, přes kulové uzávěry a odváděna je 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem, širokým 8,4 m a vysokým 7,8 m. K dopravě technologického zařízení a personálu do podzemí slouží šikmý tunel se sklonem 45°, široký 6,8 m, vysoký 9,7 m a dlouhý 210 m. Nosnost nákladního výtahu je 80 tun.
• V podzemní elektrárně jsou umístěna dvě plně automatizovaná soustrojí s Francisovými turbínami a potřebná elektrická zařízení. Elektrická energie z generátorů se vyvádí tunelem pomocí kabelů do nadzemních transformátorů a rozvodny.
• V nadzemním areálu je též umístěna rozvodna 110 kV, která zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií.
• Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW, vybudovaná pod Lipnem I. (10.5.2019)