Rok po zákazu stáčení tachometrů jsou na internetu stále nabídky na úpravu počtu najetých kilometrů

SOVA opakovaně ověřila existenci stránek nabízejících úpravy kilometrů, stále jsou.
Před rokem začala platit novela zákona 56/2001 Sb., která kromě řady jiných změn v oblasti provozu vozidel obsahovala i zákaz stáčení tachometru pod pokutou půl milionu korun. Sdružení na ochranu vlastníků automobilů - SOVA proto provedlo opakovanou inventuru počtu firem, které na internetu nabízejí nastavení či úpravy stavu tachometru prostřednictvím vyhledávače Google. Z výsledků vyplývá, že nabídky na úpravy tachometrů lze na internetu stále najít.
„Podle našeho názoru ze zákona vyplývá, že je nelegální nejen provádět úpravy stavů tachometrů, ale i nabízet s tím související služby či vybavení. Podle nás dává zákon velký prostor České obchodní inspekci, aby vyrazila do boje proti firmám, které stáčení na internetu nabízejí. Jsme připraveni inspektorům poskytnout tipy na konkrétní firmy, které jsme na internetu objevili,“ uvedl Zbyněk Veselý.
Nabídky jsou vysloveně absurdní a v jasném rozporu s dobrými mravy i zákonem. Stejně jako před rokem se stále na webu objevují tato tvrzení: Počítadlo kilometrů není státem cejchovanou mírou, proto je s ním možné libovolně manipulovat... Poskytujeme na naše služby záruku a garantujeme, že není možné žádným způsobem zjistit původní hodnotu... Prodáváme a montujeme zařízení na zastavení načítání kilometrů ve vozidlech… či Tachometr upravujeme („stáčíme“) pouze osobám, které nemají v úmyslu vozidlo prodat, ale úpravou tachometru sledují pouze svůj soukromý cíl!
„Alarmující je také nárůst prodejců zařízení, která nastavení tachometrů umožňují. „Se zařízením za pár korun jsou schopni nastavit kilometry na tachometru i laikové,“ zdůraznil Veselý.
Podle Veselého nejde při přetáčení tachometrů pouze o hmotnou újmu, související s podvodným zvýšením ceny ojetého vozu: „Řidič takového vozidla se vystavuje velkému riziku poškození zdraví či ohrožení života. Automobil a jeho důležité díly jsou totiž výrazně jinak opotřebené, než by majitel podle stavu tachometru předpokládal. A to by si měli uvědomit jak prodávající, tak kupující.“
Nadále platí, že jediným účinným opatřením v boji proti stáčení je zřízení celoevropského systému, který by porovnával data o najetých kilometrech z národních registrů či databází stanic technické kontroly. „Existuje bohužel několik zemí, které mají systém technických kontrol roztříštěný nebo se nechtějí o údaje podělit. Politici na úrovni Evropského parlamentu a Evropské komise by měli tyto země dotlačit k tomu, aby svým laxním přístupem podvody s najetými kilometry organizovanému zločinu neumožňovaly,“ zdůraznil Veselý.
Více informací o tom, jak odhalovat triky prodejců ojetých automobilů najdete v příručce SOVA pro bezpečnou koupi ojetiny na www.sdruzeni-sova.cz/prirucka.pdf.
Ing. Zbyněk Veselý, předseda Sdružení SOVA (18.10.2019)