Rok průmyslu a technického vzdělávání

CÍLE SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY V OBLASTI TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem k oprávněným potřebám zaměstnavatelské sféry, bude Svaz průmyslu a dopravy i nadále usilovat o kvalitně vzdělanou, flexibilní a odborně připravenou pracovní sílu, schopnou a ochotnou pracovat a dále se vzdělávat. Vzdělávací systém musí umožnit každému občanu kdykoli do něj vstoupit, ověřit a doplnit si potřebné dovednosti a získat nové kvalifikace, nutné k jeho další aktivní účasti na trhu práce. Nastavení vzdělávacích kapacit musí odpovídat předpokládané struktuře a uplatnění absolventů na trhu práce. Na všech stupních vzdělávání mají být podporovány technické a přírodovědné dovednosti, kariérové poradenství a zjišťována kvalita výsledků vzdělávání.

1. PŘEDŠKOLNÍ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

2. VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

3. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ