Role obchodu v řešení globálních témat

Kulatý stůl pod názvem „Role obchodu v řešení globálních témat“ uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 23. dubna.
Akci k roli obchodu při řešení globálních témat zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa společně s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem a státním tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem.
Mezi účastníky panovala shoda, že ČR je ve velké míře závislá na dodržování mnohostranných pravidel světového obchodu. Jako středně velká země s nadprůměrným exportem zboží a služeb potřebuje ČR k dalšímu posilování hospodářské prosperity otevřenost a předvídatelnost v globálních obchodních vztazích.
Pravidla obchodu – jak je ve svých smlouvách s dalšími zeměmi definuje Evropská unie – již nekladou důraz jen na férovost, na významu nabývají také společenské dopady a vliv na životní prostředí. ČR musí usilovat o to, aby se smluvní základ volného obchodu z těchto smluv neztratil a pozitivní základ jeho hospodářského přínosu zůstal zachován. To neznamená ustoupení od současných standardů, ale jejich citlivé zahrnutí do jednotlivých smluv, kdy každá musí být posuzována jednotlivě vzhledem k širším okolnostem a postavení země, se kterou je uzavírána.
Kulatý stůl byl v tomto formátu první mezisektorovou diskuzí podobného zaměření a zúčastnili se ho zástupci ministerstev, soukromého sektoru, univerzit a nestátních neziskových organizací.