Role vzdělávání v boji proti chudobě v Číně: Nikdo nezůstane opomenut

Staré čínské přísloví praví, že „kdo chce vykopat hlubokou studnu, musí nejdřív začít s mělkou jámou". Jinak řečeno každá dlouhá cesta začíná jediným krokem. Přísloví pochází z knihy „Liu Zi – Chong Xue", která byla napsána přibližně před 1500 lety.
Čínský prezident Si Ťin-pching považoval vzdělání za první a zásadní krok „vykopání studny" při snaze vymýtit absolutní chudobu v Číně, čehož bylo v roce 2020 dosaženo.
Zabránění přenosu chudoby mezi generacemi
Základní škola Yangjialing Fuzhou Hope v Jen-anu v severozápadní čínské provincii Šen-si byla v roce 1995 zrekonstruována z darů města Fu-čou, hlavního města jihovýchodní provincie Fu-ťien, poté, co Si Ťin-pching, tehdejší předseda strany Fu-čou, vyzval místní podnikatele, aby přispěli na stavbu škol v zaostalých regionech země.
„Nenechme prohrát děti, které teprve stojí na startovní čáře," řekl Si při návštěvě školy v roce 2015 a zdůraznil tak význam vzdělání jako klíčového faktoru rozvoje chudých oblastí.
Škola, která měla svého času jediného učitele a učebnu v jeskyni, prošla díky podpoře vlády i společnosti drastickou změnou. Nyní škola sídlí ve čtyřpatrové budově vybavené moderními multimediálními učebnami a žáci mají ve škole také možnost dostávat bezplatné obědy.
Statistiky ministerstva školství (MŠ) zveřejněné v roce 2020 ukazují, že celkové investice Číny do vzdělávání, včetně bezplatného stravování a zlepšování školních zařízení, se v předchozích třech letech zvyšovaly o více než osm procent ročně.
Podle Bílé knihy zaměřující se na snižování chudoby v Číně vydané v dubnu 2021 země od roku 2013 zrekonstruovala 108 000 škol s cílem posílit poskytování devítileté povinné školní docházky v chudých oblastech.
„Snižování chudoby musí začít snižováním nevědomosti. Poskytnutí dobrého vzdělání venkovským dětem je proto důležitým faktorem zmírnění dopadu chudoby a také zásadním prostředkem, jak zastavit předávání chudoby mezi generacemi," uvedl Si.
Snižování rozdílů ve vzdělání
Pokud jde o rovnost ve vzdělávání jako základ sociální rovnosti, Si Ťin-pching při mnoha příležitostech zdůraznil význam zmenšování rozdílů ve vzdělávacích zdrojích a kvalitě poskytnutého vzdělání mezi venkovskými a městskými oblastmi.
V období 13. pětiletého plánu (2016–2020) vyčlenila Čína z centrálního rozpočtu na podporu povinné školní docházky dotace v hodnotě přibližně 749,5 miliard jüanů (114,6 miliard USD) a podle ministerstva školství bylo 90 % těchto prostředků investováno do venkovských oblastí. Například studentům z chudých venkovských rodin poskytla vláda na podporu jejich studia příspěvek na živobytí.
Bílá kniha zaměřující se na snižování chudoby v Číně z roku 2021 uvádí, že na venkově se nevyskytl žádný případ předčasného ukončení studia kvůli finančním potížím. Devítiletá povinná školní docházka je nyní dostupná všem dětem z chudých venkovských rodin a míra dokončení studia v roce 2020 činila 94,8 %.
Čína dále sází na digitalizaci vzdělávání. Internetová infrastruktura pomáhá překlenout rozdíly mezi vzděláváním v městských a venkovských oblastech, jelikož všechny základní a střední školy po celé zemi mají připojení k internetu.
Žáci základní školy Yangjialing Fuzhou Hope mají nyní možnost vyzkoušet si „internetovou třídu", prostřednictvím které škola využívá internet ke sdílení výuky v reálném čase s partnerskými školami ve velkých městech.
Byly také zavedeny politiky ve prospěch přijímání většího počtu chudých studentů, podpoření zaměstnanosti absolventů a napomáhání studentům zbavit se chudoby prostřednictvím profesní přípravy.
Více než 8 milionů absolventů středních škol z chudých rodin prošlo profesní přípravou, 5,14 milionu chudých studentů získalo vysokoškolské vzdělání a klíčové instituce vyššího vzdělání přijaly přibližně 700 000 studentů z určených venkovských a chudých oblastí. (11.6.2021)