Rosatom a SUEZ budou spolupracovat při odsolování a čištění vody

Dne 27. června podepsala společnost Rusatom Smart Utilities (divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) a francouzská společnost SUEZ memorandum o porozumění a strategickém partnerství v oblasti odsolování mořské vody, čištění vody a přípravy pitné vody. K podpisu došlo během mezinárodního jaderného veletrhu World Nuclear Exhibition v Paříži.
Memorandum podepsala z ruské strany Xenia Suchotina, generální ředitelka společnosti Rusatom Smart Utilities, která představuje divizi Rosatomu zabývající se nejadernou energetikou a projekty na rozvoj infrastruktury. Z francouzské strany pod dohodu připojil podpis Frederic Hisbergues, ředitel pro globální energetické trhy společnosti SUEZ.
Strategické partnerství umožní rozvíjet společné projekty na dodávku zařízení pro odsolovací stanice, čističky odpadních vod 
a úpravny vod. Spolupráce se konkrétně zaměří na dodávky upravené (odsolené) vody, realizaci projektů zásobování vodou stanic těžících ropu a zemní plyn, digitalizaci městských vodních kanálů a další oblasti.
„Rosatom má unikátní zkušenosti v oblasti jaderného odsolování a s inženýringem pro objekty celosvětového významu a je vybaven moderní výrobní základnou. Spojením našich kompetencí se světovým lídrem na poli úpravy vody, kterým je SUEZ, budeme moci dosáhnout synergických efektů, které přinesou nové možnosti pro obě společnosti na světovém trhu,“ říká Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele Rosatomu a ředitel bloku pro mezinárodní obchod.
„Jsme hrdí na naše partnerství s Rosatomem, protože nám otevírá přístup do pro nás zatím nových geografických regionů. Memorandum nám umožní poznat nové možnosti spolupráce v oblasti odsolování a druhotného používání vody v průmyslu. Rovněž díky němu budeme podporovat programy chytrých měst v Rusku i v ostatních zemích,“ řekl Heiner Markhoff, generální ředitel SUEZ Water Technologies & Solutions. (3.7.2018)