Rosatom cílí na Srbsko v nových oborech

Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom v poslední době podstatně rozšířila své portfolio nabídek i mimo oblast jaderné energetiky. Dokladem toho je seminář o technologických řešeních Rosatomu v oblastech nukleární medicíny, skladování energie, radiačních technologií, digitalizace průmyslu ad., který proběhl 3. září 2018 v Bělehradě.
Rosatom tím navazuje na společné prohlášení o principech spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie, které 
15. května 2018 podepsali během mezinárodního veletrhu Atomexpo v Soči srbský ministr zodpovědný za inovace a technologický rozvoj Nenad Popović a generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov.
Semináře se zúčastnilo na 100 zástupců srbských společností, ministerstev a specializovaných úřadů. Ze strany korporace Rosatom byly zastoupeny následující firmy: Rusatom International Network, skrze kterou Rosatom působí v jednotlivých regionech světa, Rusatom Overseas zaměřená na zahraniční obchod, Rusatom Service na údržbu zahraničních jaderných elektráren, Rusatom Healthcare na nukleární medicínu, Rusatom Automated Control Systems na digitální řídicí systémy, OTEK na klasickou a větrnou energetiku a TVEL na výrobu paliva a inovativních materiálů.
Účastníci semináře hodnotili potenciál spolupráce v oblasti radiačních technologií, nukleární medicíny, komplexní modernizace stávající srbské energetiky, skladování energie, digitálních řešení pro průmysl a infrastrukturu, technologií úpravy vody ad.
„Zkušenosti ruských inovačních společností mají pro Srbsko velký význam. Referenční projekty Rosatomu mohou posloužit jako řešení velkého množství problémů spojených s péčí o zdraví, efektivitou zemědělství, modernizací stávajícího energetického systému a s mnoha dalšími oblastmi. Věřím, že dynamický rozvoj naší spolupráce vytvoří pevný základ zvyšování životní úrovně srbského obyvatelstva a dá nový impulz k rozvoji vědeckého a výzkumného potenciálu Srbska,“ řekl Popović.
„Rosatom je připraven nabídnout širokou škálu řešení, které ověřil během mnoha let svého působení v jaderném průmyslu. Je důležité porozumět tomu, že Rosatom nelze spojovat jen s jadernou energetikou. V první řadě jde v ostatních oblastech o řešení v oblasti nukleární medicíny a radiačních technologií, které mohou významným způsobem přispět ke zlepšování kvality života obyvatelstva a zlepšit dostupnost moderních zařízení pro boj s onkologickými onemocněními,“ řekl Boris Arsejev, náměstek ředitele bloku pro rozvoj a mezinárodní obchod a ředitel oddělení mezinárodního obchodu Rosatomu. (7.9.2018)
Obr. Gama tomograf Efatom z produkce NIIEFA