Rosatom dokončil montáž reakční komory nejvýkonnějšího laseru na světě

Dne 15. dubna byla v ruském výzkumném ústavu VNIIEF (město Sarov, dceřiná společnost ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) dokončena montáž reakční komory nejvýkonnějšího laserového zařízení na světě. Cílem vědců je v této komoře zažehnout termojadernou fúzi.
Reakční komora byla po dokončení montáže přemístěna do budovy, kde budou probíhat pokusy s inerciálním udržením termojaderné fúze. Tato komora představuje hlavní součást celého laserového zařízení a probíhají v ní interakce terče a laserových paprsků.
Montáž kulové komory trvala 14 měsíců a musela být použita speciální svařovací technologie. Všechny její komponenty byly sestaveny za pomoci precizního geodetického zařízení, které kontrolovalo přesnost rozmístění průchodek pro laserové paprsky, diagnostické paprsky a technologické systémy. Komora má průměr 10 metrů, tloušťku stěny 100 milimetrů a váhu zhruba 120 tun a v jejím povrchu je celkem 100 průchodek. Přesnost montážních prací přibližují nejlépe tato čísla: Celá komora má odchylku od přesné koule méně jak 5 milimetrů a osy všech průchodek se odklánějí od středu komory méně jak o 1 milimetr.
Přemístění reakční komory trvalo zhruba měsíc a zahrnovalo řadu speciálních operací, včetně rozebrání střechy hlavní i pomocné budovy. Na místo musel dorazit i speciální těžkotonážní jeřáb, který komoru spustil mezi 32 metrů vysoké stěny budovy.
Sarovské laserové zařízení je rekordmanem mezi provozovanými i plánovanými laserovými systémy. Terče budou ozařovány pomocí pulsů energie, které budou jeden a půlnásobně větší než v případě současného nejvýkonnějšího laserového zařízení National Ignition Facility (NIF) v USA.
Ředitel Institutu fyziky laserů v ústavu VNIIEF Sergej Garanin zdůrazňuje: „Dosud se nikomu nepodařilo v laboratoři zažehnout termojaderný terč. Základní problém spočívá v tom, že malinkaté množství hmoty je potřeba stlačit na velmi vysokou hustotu (100 gramů na centimetr krychlový). Proto se obal musí pohybovat se zcela přesnou sférickou symetrií a odchylky od sférického stlačování nejsou přípustné. Experimenty prováděné na zařízení NIF ukázaly, že jeho ozařovací systém nemůže dosáhnout požadované stejnoměrnosti ozařování středového terče. Náš ozařovací systém je jiný a prakticky sféricky symetrický. Díky zkušenostem z předchozích experimentů soudíme, že máme šanci se dostat ke kýženému výsledku (zažehnout termojadernou fúzi v terči) jako první na světě.“
Program experimentů je připraven, takže začnou, jakmile bude zařízení uvedeno do provozu. Nyní probíhají zkoušky systémů první části zařízení. Koncem letošního roku bude tento modul spuštěn a v roce 2022 by měl začít jeho normální provoz.
Všeruský vědecko-výzkumný institut experimentální fyziky VNIIEF (součást Rosatomu) je největším ruským výzkumným ústavem v oblasti laserů. (24.4.2019)