Rosatom expedoval nový typ parogenerátorů pro JE Kurská II

Volgodonská továrna Atommaš společnosti AEM-technologii (součást strojírenské divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) expedovala 11. května 2021 komplet parogenerátorů pro 1. blok jaderné elektrárny Kurská II. Jde o parogenerátory nové verze, která zvyšuje výkon a zjednodušuje konstrukci jaderného bloku.
Každý z parogenerátorů váží 355 tun a nyní je čeká 1500 kilometrů dlouhá cesta po řece Don do města Voroněž. Tam budou přeloženy na speciální železniční vagony, na kterých pojedou až na staveniště elektrárny.
Nová modifikace parogenerátorů pro reaktory VVER-TOI nemá parní kolektor, který se u ostatních bloků typu VVER nachází v horní části parogenerátorů. Pára vychází z jednoho nátrubku, který je přímo spojen s parním potrubím.
Parogenerátory PGV-1000 MKO navíc mají vyšší provozní parametry ve srovnání s verzí PGV-1000 MKP používanou v blocích VVER-1200. Produkce páry byla zvýšena z 1602 na 1652 tun za hodinu a tepelný výkon vzrostl z 803 na 828 MW.
Další změnou v projektu VVER-TOI oproti ostatním blokům VVER je uspořádání parogenerátorů na reaktorovém sále. Nově nestojí v kruhu kolem reaktoru, ale ve dvou řadách po dvou.
Podle generálního ředitele společnosti AEM-technologii Igora Kotova je projekt Kurská II důležitý pro další rozvoj ruských technologií VVER. „Naše společnost je největším výrobcem komponent pro bloky tohoto typu a technologie VVER-TOI je tak pro nás velkou výzvou. Můžeme díky ní ukázat, že jsme schopni rychle a kvalitně upravovat své výrobní procesy, abychom mohli zcela nová zařízení. První komplet zařízení pro nový typ reaktoru VVER-TOI jsme zvládli expedovat včas i přes protipandemická opatření,“ uvedl Kotov.
V parogenerátoru předává voda primárního okruhu, která přichází ohřátá z reaktoru, teplo sekundární vodě. Ta se odpařuje a odchází na turbínu.
Obr. Primární okruh VVER-TOI
Délka nové verze parogenerátoru byla prodloužena o jeden metr na celkových 15 metrů. Průměr překračuje 4 metry. Ve středové části zařízení se nacházejí kolektory pro přívod a odvod chladicí vody, do kterých ústí 11 000 teplosměnných trubiček. Mají průměr 16 milimetrů a délku od 11 do 17 metrů.
Do výstavby bloků VVER-TOI v Kurské jaderné elektrárně jsou dodavatelsky zapojeny i české firmy. Například Sigma Group dodá 12 kusů čerpadel, armaturka Arako dodává uzavírací vlnovcové ventily a ŽĎAS dodává výkovky pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel.
V Kurské jaderné elektrárně budou postaveny celkem 4 bloky s ruskými reaktory VVER-TOI. Elektrárna se nachází u města Kurčatov v Kurské oblasti Ruské federace. Projekt splňuje požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a má certifikát evropského sdružení provozovatelů jaderných elektráren EUR. Výkon bloku dosahuje 1300 MWe. (13.5.2021)