Rosatom na WNFC 2018 představil svůj vývoj v oblasti jaderného palivového cyklu

Mezinárodní konference World Nuclear Fuel Cycle 2018 (WNFC) pořádaná Světovou jadernou asociací (WNA) se konala 17.-19. Dobna v Madridu. Ruská korporace pro atomovou energii zde představila úspěchy, kterých dosáhla v oblasti jaderného palivového cyklu, zejména rychlé reaktory, recyklaci paliva v lehkovodních reaktorech a accident tolerant fuel.
Hlavními body programu akce s účastí představitelů předních světových firem jaderného průmyslu byly aktuální otázky vývoje a komercionalizace v oblasti jaderného palivového cyklu.
„Jaderná energetika a jaderné technologie představují velký potenciál pro naplňování cílů v oblasti udržitelného rozvoje světa. Průmysl dnes vyžaduje nové technologie ve všech fázích životního cyklu, které pomohou zlepšit jeho ekonomickou výhodnost a redukují emise CO2,“ řekl Andrej Rožděstvin, vedoucí západoevropského regionálního centra Rosatomu.
Podle představitelů Rosatomu bude dalším krokem ve vývoji jaderného palivového cyklu jeho uzavření. Rusko v současnosti vytváří technologickou základnu, která poskytne praktické řešení pro uzavření palivového cyklu s rychlými reaktory jako základním kamenem tohoto procesu. Dále Rosatom pokračuje ve vývoji a testování jaderného paliva typu REMIX, které může být opakovaně přepracováno a výrazně zvýší využití uranu ve stávajících lehkovodních reaktorech. V neposlední řadě se ruský jaderný průmysl zaměřuje také na vývoj tzv. accident tolerant fuel, tedy takového, které bude odolnější během havarijních podmínek a sníží riziko, že se situace vymkne operátorovi z rukou.
Michail Baryšnikov ze společnosti TENEX působící v oblasti konce životního cyklu představil inovativní technologie pro nakládání s použitým jaderným palivem a radioaktivním odpadem a také potenciál pro jejich komercionalizaci. Prezentující zdůraznil: „Technologie Rosatomu pro zpracování použitého jaderného paliva a radioaktivních odpadů umožňují to, že zákazníkovi se vrací jen středně aktivní odpad, který nevyžaduje hlubinné úložiště.“
Během konference byl uveden do funkce předsedy představenstva WNA Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele Rosatomu pro korporátní rozvoj a mezinárodní obchod.