Rosatom podepsal dohodu s další africkou zemí - Rwandou

Dne 22. června podepsala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom s Ministerstvem infrastruktury Rwandské republiky memorandum o porozumění v oblasti mírového využívání jaderné energie. Jde již o desátou africkou zemi, s níž má Rosatom uzavřené podobné memorandum.
Pod dokument se za ruskou stranu podepsal náměstek generálního ředitele Rosatomu Nikolaj Spasskij a za rwandskou stranu velvyslankyně Rwandské republiky v Ruské federaci Jeanne d‘Arc Mujawamariya.
Toto memorandum je prvním podobným dokumentem podepsaným mezi Ruskem a Rwandou. Vytváří právní základ pro navázání vzájemné spolupráce se širokým zaměřením od rozvoje rwandské jaderné infrastruktury přes vzdělávací programy pro obyvatelstvo v oblasti jaderných technologií až po použití radionuklidů v lékařství, zemědělství a průmyslu. Konkrétní projekty určí společné pracovní skupiny.
Jako další krok se očekává podepsání rámcové mezivládní dohody o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie.
Většina afrických zemí trpí nedostatkem elektrické energie, který se projevuje častými výpadky dodávek, a pro pokrytí domácí poptávky by musely zněkolikanásobit instalovaný výkon svých elektráren. Instalovaný výkon rwandských elektráren dosahuje zhruba 200 MW a největší podíl zaujímají vodní elektrárny. K elektřině má přitom přístup jen asi 40 % obyvatelstva a zhruba 8 milionů obyvatel k ní přístup nemá. Přibližně pětinu své spotřeby elektřiny země pokrývá dovozem ze sousedních zemí.
Rosatom má z afrických zemí podepsané memorandum o spolupráci s Egyptem, Ghanou, Keňou, Nigérií, Súdánem, Tanzanií, Tuniskem, Ugandou, Zambií a nyní i Rwandou. V některých zemích se spolupráce posunula ke konkrétním krokům. Například v Egyptě bude Rosatom stavět čtyři bloky typu VVER-1200 v jaderné elektrárně El Dabaa, dále v Ghaně, Nigérii a Súdánu rozvíjí projekty výstavby jaderných elektráren, v Tanzanii postaví výzkumný jaderný reaktor a v Zambii centrum jaderného výzkumu a technologií.
(26.6.2018)