Rosatom se připojil k iniciativě OSN Global Compact

Žádost Rosatomu o připojení k iniciativě zaštítěné OSN s názvem Global Compact byla oficiálně schválena 5. října 2020. Jde o největší iniciativu v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje určená pro firmy z celého světa. V současnosti sdružuje přes 13 000 společností z více než 160 zemí.
Aby se Rosatom k iniciativě mohl připojit, musel řídící organizaci poslat dopis, ve kterém vyjádřil závazek podporovat iniciativu Global Compact a její principy v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. Rosatom se rovněž zavázal včlenit tyto principy do své strategie, firemní kultury a každodenní činnosti.
Generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov uvádí: „Nejvyšší standardy ve společenské odpovědnosti, podobně jako odpovědné chování vůči životnímu prostředí a principy v bezpečnosti práce jsou už historicky součástí paradigmatu jaderného průmyslu. Podpora 17 cílů organizace OSN v oblasti udržitelného rozvoje je zásadním aspektem firemní strategie Rosatomu. Letos v létě Rosatom schválil jednotnou koncepci udržitelného rozvoje. Svou činností Rosatom usiluje o vytváření příznivých podmínek pro lidský život a o to, že s životním prostředím a přírodními zdroji bude zacházeno s respektem a udržitelným způsobem. Jsem rád, že odborníci řídící iniciativu Global Compact schválili žádost Rosatomu. Pro nás to je dalším signálem, že naše úsilí na ruském i mezinárodním trhu je celosvětovou komunitou vítáno.“ (12.10.2020)