Rosatom začal stavět výzkumný reaktor v Bolívii

Luis Alberto Arce Catacora, prezident Mnohonárodnostního státu Bolívie, a Kirill Komarov, první zástupce generálního ředitele státní korporace pro atomovou energii Rosatom a ředitel Bloku pro rozvoj a mezinárodní obchod, se zúčastnili ceremoniálu zalití prvního betonu, který zahájil stavbu bolívijského výzkumného reaktoru, jenž je klíčovou součástí nového Centra pro jaderný výzkum a technologie (CJVT).
Po ukončení slavnostního ceremoniálu navštívili Kirill Komarov a Luis Arce objekty z první a druhé řady centra: předklinický cyklotronový a radiofarmakologický komplex (PCRK) a víceúčelové ozařovací centrum (VOC), které by měly být dokončeny a předány zákazníkovi v nejbližších měsících.
Rosatom pokračoval v realizaci projektu i přes překážky, související s pandemií, díky čemuž se podařilo zachovat plné tempo stavby CJVT.
Centrum je pro světový jaderný průmysl jedinečné: jde o nejvýše položený jaderný objekt na světě, výstavba probíhá ve výšce 4000 metrů nad mořem. Jaderné centrum bude obrovským příspěvkem k rozvoji vědeckého výzkumu, medicíny, zemědělství a vzdělání v Bolívii, a umožní vznik více než 500 vysoce kvalifikovaných pracovních míst pro obyvatele měst El Alto a La Paz.
Na základně CVJT bude probíhat výroba radiofarmak, která poskytne materiál pro více než 5000 procedur na diagnostiku a léčení onkologických onemocnění ročně.
Kromě toho v centru bude probíhat ozařování zemědělské produkce, které umožní zvýšit její kvalitu, prodloužit dobu trvanlivosti a významně zvýšit export. Ozařování potravin neovlivňuje jejich chuťové kvality, zároveň je zcela bezpečné pro spotřebitele a nachází široké uplatnění v mnoha zemích světa.
Dokončení a otevření výzkumného reaktoru a laboratoří pak otevře cestu modernímu vědeckému výzkumu a přípravě vysoce kvalifikovaného personálu pro další práci v jaderné oblasti.
„Pro Rosatom je nyní stavba tohoto centra jaderného výzkumu a technologií jednou z nejvyšších priorit. Je to náš první projekt takového rozsahu v Latinské Americe a děláme vše pro to, abychom jej úspěšně a včas dokončili. Přes všechny současné potíže dokázala ruská strana zcela dodržet všechny dohodnuté lhůty a naplnit všechny závazky, jsem si jist, že i v nejbližších letech zachováme to tempo, které jsme nabrali. Máme přitom velký zájem o další rozvoj vztahů s našimi bolivijskými partnery“, prohlásil první náměstek generálního ředitele státní korporace Rosatom, šéf Bloku pro rozvoj a mezinárodní obchod Kirill Komarov.
„Dokončili jsme hlavní stavební práce na objektech první řady a chystáme se předat zákazníkům předklinický cyklotronový a radiofarmakologický komplex (PCRK) a víceúčelové ozařovací centrum (VOC) do konce roku 2021. Lhůta na předání ostatních objektů centra včetně reaktorového komplexu je do roku 2024. Rád bych zvlášť vyzdvihl naše bolívijské partnery a dodavatele za velmi efektivní práci v rámci našeho společného projektu a poděkoval jim. V tuto chvíli na staveništi pracuje více než 500 bolívijských občanů“, oznámil Jevgenij Pakermanov, prezident společnosti Rusatom Overseas (součást Rosatomu), a.s., jejíž podřízená společnost GSPI, a.s. odpovídá za realizaci projektu CVJT. (28.7.2021)