Rosatom zvyšuje produkci lékařských radionuklidů, chce dosáhnout až na 30 % světového trhu

Společnost Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) společně se společnostmi Rusatom Healthcare a Izotop (také součásti Rosatomu) zahájily 27. dubna 2020 realizaci programu, který do roku 2030 podstatně rozšíří produkci radionuklidů pro zdravotnictví, zemědělství a průmysl.
Program má za hlavní cíl zvýšit objem radionuklidů, které společnost Rosenergoatom produkuje, i rozšířit počet vyráběných druhů. Program se zaměřuje především na radionuklidy, které jsou celosvětově nejpoužívanější.
Během krátké doby Rosenergoatom plánuje zvýšit svůj podíl ve výrobě nejpoužívanějšího radionuklidu, kobaltu 60 z 15 na 30 %. Tento radionuklid se používá v boji proti infekcím, například ke sterilizaci zdravotnických prostředků a k dezinfekci potravin a pitné vody.
„Například jen Kurská jaderná elektrárna po dokončení ozařování kobaltových absorbátorů pokryje zhruba pětinu světové poptávky po tomto radionuklidu,“ uvádí ředitel pro rozvoj výroby radionuklidů v rámci oddělení pro mezinárodní obchod Rosenergoatomu Artur Miskov. Dodává, že kobalt 60, který bude získán z jednoho ozařovacího cyklu v jednom reaktoru Smolenské jaderné elektrárny (reaktor typu RBMK-1000), dostačuje ke sterilizaci 400 000 tun speciálních zdravotnických prostředků a kosmetických preparátů, sterilizaci 700 000 tun koření nebo přes 2 milionů tun masa, více jak milionu tun obilovin, 50 milionů tun zeleniny a brambor.
Rosenergoatom rozšíří spektrum produkovaných radionuklidů o další často používané látky jako molybden 99, jod 131, jod 125, samarium 153, lutecium 177 ad. Tyto radionuklidy se používají v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění.
Dalším oborem, na který se projekt Rosenergoatomu zaměřuje, je legování křemíku. Monokrystaly křemíku ozařováním pomocí tepelných (nízkoenergetických) neutronů v reaktoru získávají unikátní vlastnosti a takto zpracovaný materiál se používá při výrobě elektrotechniky, v letectví a kosmonautice, při výrobě komponent pro obnovitelné zdroje energie a v dalších průmyslových odvětvích, které vyžadují vysokou odolnost a spolehlivost polovodičů. Leningradská jaderná elektrárna už v současnosti pokrývá zhruba 60 % domácí spotřeby legovaného křemíku.
Podle výchozího scénáře programu dojde do roku 2030 k výraznému zvýšení příjmů za produkci radionuklidů a k navýšení portfolia zakázek v této oblasti produkce. Program bude mít hlavní dopad na zvýšení kvality života obyvatelstva, ochranu jeho zdraví a rozvoj domácího průmyslu. (30.4.2020)