Roste zájem o sportovní a rekreační zboží

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu zvýšily reálně o 4,7 %, stejně jako bez očištění. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,5 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v lednu reálně o 0,5 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,3 %, za pohonné hmoty o 0,9 % a za potraviny o 0,2 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v lednu 2019 i 2018) zvýšily o 4,7 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 %, za pohonné hmoty o 2,9 % a za potraviny o 0,9 %).
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 %, za pohonné hmoty o 2,9 % a za potraviny o 1,4 %.
K meziročnímu růstu tržeb výrazně přispěl prodej zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (růst o 18,6 %). Ve specializovaných prodejnách nejrychleji rostly tržby prodejen s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (růst o 22,9 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také prodejny s oděvy a obuví (o 6,6 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím 
(o 5,5 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 5,1 %) a s výrobky pro domácnost (o 0,2 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 1,7 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 
3,0 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,4 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, pohonných hmot, potravin a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby snížily o 5,1 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně klesly o 5,7 % a za opravy motorových vozidel o 3,0 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases (14.3.2019)