Rotorová loď

Je to loď hnaná větrem, který působí na kolmo stojící otáčecí cylindry (rotory), jež stojí na obou koncích paluby. Rotory mají podobnou funkci jako plachty a jsou hnány strojově oběma rotačními směry podle potřeby. Proudem větru tvoří se na jedné straně každého rotoru určitý menší přetlak, na opačné straně opět větší podtlak, oba tlaky se ve svém působení sčítají, čímž se loď pohybuje šikmo ke směru větru. Změnou otáčení rotorů se může loď hnáti opět zpátky. R. l. vynalezl r. 1924 inž. A. Flettiner, který podle těchto principů postavil loď Buckau na obr. (1932)