Rozbití mezinárodní organizované skupiny převaděčů

Policisté odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), v úzké spolupráci s policisty Národní jednoty boje proti nelegální migraci Slovenské republiky, Státní hraniční stráže Ukrajiny a Hraniční stráže Polské republiky, rozbili při mezinárodní operaci „LONG WAY“ organizovanou skupinu, která se měla zabývat „převaděčstvím“.
Tato organizovaná skupina čítající nejméně 35 osob působila podle našich závěrů na území šesti států (SRN, České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Maďarska). Společný zákrok policistů probíhal od 11. března 2019 na území České republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Bylo provedeno více než 20 domovních prohlídek, při kterých došlo k zajištění cca jednoho milionu korun v hotovosti, střelných zbraní, fragmentů padělaných dokladů a několika osobních automobilů. 
Organizovaná skupina měla více než jeden rok z Ukrajiny do České republiky a dále pak do SRN zajišťovat převozy nelegálních migrantů z oblasti jihovýchodní Asie (Vietnam, Bangladéš a Srí Lanka). Za dobu dokumentování případu bylo zjištěno 16 případů, při kterých došlo k převozům či pokusům o převoz 100 nelegálních migrantů. Za každého z nich měla být inkasována částka vyšší než 2500 USD. V rámci prověřování bylo zjištěno, že migranti měli platit za cestu ze svých domovských států do zemí západní Evropy (zejména Německa, Francie a Velké Británie) částku až 22 000 USD. První cesta migrantů z domova měla dle našich závěrů vést letecky do Ruské federace či na Ukrajinu, kde si je měli převzít další členové organizované skupiny. Ti jim měli zajistit ubytování a stravu i následný přesun k vnější hranici Schengenského prostoru. Odtud se migranti vydali na pěší přechod hranice z Ukrajiny na území Polska, Slovenska či Maďarska, a to za pomoci převaděčů, často vybavených maskováním a dalšími technickými prostředky. Po vstupu na území Schengenského prostoru byli migranti nakládáni do předem připravených vozidel a poté přepravováni přes tranzitní země (Slovensko, Polsko či Maďarsko) do Prahy. Zde jim byl dopřán odpočinek a sociální zázemí, než byli dále přepraveni do SRN.
Při „realizaci“ případu bylo na území České republiky zadrženo 12 osob (občanů zemí bývalého Sovětského svazu). Ty byly následně obviněny z trestných činů „organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice“, „napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky“ a „padělání a pozměnění veřejné listiny“. Sedm obviněných bylo dne 13. března 2019 vzato soudcem do vazby. Při zadržení osob s kriminalisty NCOZ spolupracovali i kolegové z Útvaru rychlého nasazení.
Obviněným hrozí v případě pravomocného rozsudku tresty odnětí svobody až na 8 a 10 let.
Prověřováním bylo dále zjištěno, že část osob působila zároveň v jiné organizované skupině, která se měla zabývat výrobou a opatřováním padělaných dokladů. Došlo k zadokumentování čtyř případů, při kterých tato skupina působící na území více států (zejména v České republice a na Ukrajině) vyrobila a distribuovala nejméně 30 padělků osobních dokladů států EU. (PČR, 15.3.2019)