Rozmarná léta první republiky

Masová turistika ve třicátých letech doslova kvetla. Tehdejší Československo navštívilo přes 660 tisíc cizinců, nejčastěji Němci a Rakušané. Prahu si jako cíl své cesty vybralo více než 100 tisíc zahraničních hostů, 140 tisíc cizinců se léčilo v lázeňských městech.
Ze statistik vyplývá, že například v roce 1930 se v Československu přechodně ubytovaly téměř tři miliony osob, z toho přes 660 tisíc cizinců. Tyto údaje zveřejnil Státní úřad statistický v článku Cizinecký ruch v Československé republice roku 1930 v časopise Zprávy SÚS. Informace převzal z několika zdrojů. Data o Praze pocházela z Věstníku Statistického úřadu hlavního města Prahy, jenž čerpal z údajů policejního ředitelství v Praze. Data z lázeňských míst vycházela z výkazů jednotlivých lázeňských správ. Dalším zdrojem byly výkazy policejních komisařství a zemských úřadů v Praze a Brně.
V Praze bylo cizincům blaze
V roce 1930 navštívilo Prahu 679 tisíc osob. Přes 572 tisíc byli Čechoslováci, 106,6 tisíce pak občané jiných států. Více než 40 % z nich strávilo v hlavním městě jeden den. Mezi cizinci převažovali (stejně jako dnes) Němci (41 tisíc, 38,5 %), dále Rakušané (16,3 tisíce, 15 %) a po nich poněkud překvapivě občané Spojených států amerických (9,5 tisíce, 8,9 %). Ve statistikách nalezneme i občany Sovětského svazu (1,4 tisíce, 1,3 %), Itálie (1,4 tisíce, 1,3 %), Maďarska (3,9 tisíce, 3,7 %), Velké Británie (4,5 tisíce, 4,2 %), Polska (5,9 tisíce, 5,6 %) a Francie (3 tisíce, 2,8 %).
Lázně lákaly prvorepublikovou smetánku i významné zahraniční hosty
V roce 1930 si ozdravný pobyt užilo celkem 252,5 tisíce lázeňských hostů, z nichž nadpoloviční většinu tvořili cizinci (141 tisíc osob). Nepřekvapí, že nejvíce návštěvníků přijíždělo z Německa (74,8 tisíce, 53 %), z Polska (17,2 tisíce, 12,3 %) a Rakouska (13,8 tisíce, 9,8 %). Návštěvníci mířili do Československa i z Velké Británie (1,7 tisíce, 1,2 %), Rumunska (5,8 tisíce, 4,1 %), Maďarska (11,6 tisíce, 8,2 %) a Spojených států (5,5 tisíce, 3,9 %). Nejoblíbenějšími lázeňskými středisky byly Karlovy Vary (63,9 tisíce lázeňských hostů, 46,8 tisíce cizinců), Mariánské Lázně (39,4 tisíce hostů, 34,5 tisíce cizinců), slovenské Piešťany (18,2 tisíce hostů, 9 tisíc cizinců) a Františkovy Lázně (17 tisíc hostů, 7,9 tisíce cizinců). V našich lázních se od jejich založení potkával výkvět tehdejší aristokracie, slavné osobnosti ze světa kultury (Destinnová, Neruda) a mířila sem v minulosti i řada významných hostů ze zahraničí: Paganini, Mozart, Beethoven, Schiller, Chopin, Goethe, Twain, Edison, Tolstoj, Freud, rakouská císařovna Alžběta či anglický král Edward VII.
Článek ve Zprávách SÚS z roku 1930 přinesl rovněž informace o cizineckém ruchu v jednotlivých zemích, z nichž se tehdejší Československo skládalo. Tyto souhrny jsou však uvedeny bez údajů za Prahu a lázeňská města. Úřady registrovaly v Čechách 1,04 milionu osob, z toho 274,9 tisíce cizinců (Německo 224,3 tisíce, Rakousko 30,8 tisíce). Na Moravě to bylo 408 tisíc, z toho 47,9 tisíce cizinců (Rakousko 23,2 tisíce, Německo 16,4 tisíce), ve Slezsku 189 tisíc, z toho 36,8 tisíce cizinců (Německo 20,4 tisíce, Rakousko 7,4 tisíce). Jiná skladba návštěvníků z ciziny byla na Slovensku, kam zavítalo 274 tisíc hostů, z toho 46,9 tisíce cizinců (Maďarsko 26 tisíc, Rakousko 9,3 tisíce). Na Podkarpatskou Rus zamířilo 42,6 tisíce osob, z nichž cizinců bylo 9,6 tisíce (Maďarsko 6,2 tisíce, Rumunsko 1 tisíc). Po započítání údajů za Prahu a lázeňská města zjistíme, že v Československu pobývalo v roce 1930 celkem 2,88 milionu hostů, z toho 663,7 tisíce byli cizinci.
Masová turistika v současnosti
V roce 2018 přesáhl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 21 milionů, z toho 10,6 milionu byli cizinci. Nejvíce (2 miliony) přijelo Němců, Slováků (731 tisíc), Poláků (620,5 tisíce) a Číňanů (617,9 tisíce). V zájmu turistů dodnes drží prvenství Praha, kde se ročně ubytuje zhruba 40 % všech návštěvníků ČR. V loňském roce to bylo celkem 7,9 milionu osob, z toho 6,7 milionu z ciziny. Nejoblíbenější bylo hlavní město mezi Němci (912,7 tisíce) a také u Američanů (483,3 tisíce), Britů (427,8 tisíce) a Rusů (384,2 tisíce). Do hotelů a dalších ubytovacích zařízení proslavených lázeňských měst zavítalo v roce 2018 celkem 851 tisíc hostů. Z nich bylo 387,4 tisíce z ciziny. Konkrétně Němců přijelo 197,1 tisíce, Rusů 62,3 tisíce, Rakušanů 7,1 tisíce, Poláků 4 tisíce, Ukrajinců 7,4 tisíce, Slováků 10,4 tisíce, Američanů 5,6 tisíce, Číňanů 14,4 tisíce a Izraelců 8,2 tisíce. (18.10.2019)
Obr. Karlovy Vary 1930; Autor: Brück & Sohn Kunstverlag Meißen