Rozmnožovací stroj

 

První sestrojil r. 1877 T. A. Edison.