Růst maloobchodních tržeb pokračoval

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu zvýšily reálně o 4,7 %, bez očištění o 4,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,9 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v lednu reálně o 0,9 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,4 %, za pohonné hmoty o 0,6 % a za potraviny o 0,5 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v lednu 2020 i 2019) zvýšily o 4,7 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,3 %, za potraviny o 2,4 % a za pohonné hmoty o 1,1 %.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,9 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,3 %, za potraviny o 2,8 %2) a za pohonné hmoty o 1,1 %.
Nejvíce rostly tržby internetových obchodů a zásilkových služeb (o 16,9 %). V nepotravinářském sortimentu rostl prodej ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 11,8 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 9,3 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 4,9 %) a s oděvy a obuví (o 3,3 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 8,0 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 3,0 %, ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 0,2 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, pohonných hmot, výrobků pro domácnost, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 1,8 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 4,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 5,2 %, naopak za opravy motorových vozidel vzrostly o 0,4 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases. (13.3.2020)