Růst tržeb v maloobchodě pokračoval

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červenci zvýšily reálně o 4,6 %, bez očištění o 7,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 0,1 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v červenci reálně o 0,1 %, přičemž za pohonné hmoty klesly o 1,5 % a za nepotravinářské zboží o 0,4 %, zatímco za potraviny vzrostly o 0,7 %.
Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,6 %, v tom za nepotravinářské zboží o 7,0 %, za potraviny o 3,0 % a za pohonné hmoty o 1,1 %. V červenci 2019 bylo o dva pracovní dny více než v červenci 2018.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,0 %. Tržby za nepotravinářské  zboží vzrostly o 10,5 %, za potraviny o 4,1 % a za pohonné hmoty o 3,7 %.
Nejvíce se zvýšily tržby za prodej zboží přes internet a zásilkovou službu (o 21,7 %). Vyšší zájem zákazníků zaznamenaly také specializované prodejny s nepotravinářským zbožím. Tržby rostly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 14,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 11,1 %), s oděvy a obuví (o 9,6 %), s potřebami pro domácnost a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (shodně o 7,5 %). Zatímco v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby rostly (o 4,3 %), ve specializovaných prodejnách potravin naopak klesly (o 0,2 %).
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a potřeb pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví, s pohonnými hmotami a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel reálně meziměsíčně vzrostly o 1,8 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 2,2 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 4,2 %, v tom za opravy motorových vozidel o 7,0 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,5 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases. (5.9.2019)