Růst tržeb ve službách pouze díky vyššímu počtu pracovních dní

Ve 3. čtvrtletí tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně klesly o 1,1 %, bez očištění vzrostly o 0,3 %. Sezónně očištěné tržby se mezičtvrtletně snížily o 0,9 %.
Mezičtvrtletně tržby ve službách ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly o 0,9 %.
Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 1,1 % (ve 3. čtvrtletí 2019 bylo o 3 pracovní dny více než ve 
3. čtvrtletí 2018). Růst zaznamenaly pouze sekce informačních a komunikačních činností a sekce ubytování, stravování a pohostinství.
Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 0,3 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:
-v dopravě a skladování se tržby snížily o 0,7 %. Nejvíce poklesly tržby letecké dopravě (o 10,9 %). Nižší tržby zaznamenala také vodní doprava (o 1,8 %) a pozemní a potrubní doprava (o 1,4 %). Nad loňskou úroveň se dostaly tržby za skladování a vedlejší činnosti v dopravě (růst o 0,2 %). Dvouciferným tempem rostly tržby poštovních a kurýrních činností (o 18,6 %);
- v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 0,7 %. Ve stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,6 %, v ubytování tržby klesly o 1,3 %;
- tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 5,9 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhly vydavatelské činnosti 
(o 16,0 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly informační činnosti (o 8,6 %) a činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,2 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Tržby 
se zvýšily také telekomunikačním činnostem (3,1 %) a tvorbě programů a vysílání (o 0,6 %). Naopak pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 4,8 %;
- v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,7 %. Největší pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 7,7 %). Nižší tržby zaznamenal také pronájem nemovitostí (o 0,2 %);
- profesní, vědecké a technické činností vykázaly pokles tržeb o 1,5 %. Klesajícím odvětvím v této sekci byly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,6 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Nižší tržby vykázaly také architektonické a inženýrské činnosti (o 3,4 %) a reklamní agentury a průzkum trhu 
(o 2,0 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 3,1 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,9 %);
- v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 1,5 %. Nejvýraznější pokles tržeb zaznamenaly agentury práce (o 8,5 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,9 %). Nižší tržby vykázaly také cestovní agentury (o 0,8 %), které klesají již čtvrté čtvrtletí v řadě. Růstu tržeb naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,1 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 1,5 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,8 %). (8.11.2019)