Rychlá přeprava v noci i o víkendu, reakce do 30 minut. Díky Time Critical Solutions žádný problém

Na otázky CzechIndustry odpovídá Lucie Svobodová, generální ředitelka divize Forwarding společnosti GEFCO v České republikc
Nedávno jste oznámili, že posunujete hranice a přinášíte superrychlou logistiku na český trh. Co to znamená v praxi?
Představili jsme novou službu nazvanou TCS – Time Critical Solutions, která odpovídá na požadavky stále se zrychlujícího trhu. Jedná se o nepřetržitou podporu zákazníků, tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Na rozdíl od podobných produktů na trhu je náš dispečer na telefonu k dispozici 24/7 a je schopen kdykoli odbavit leteckou zásilku nebo zajistit celní řízení dle potřeb zákazníka. My sami jsme již podobný servis poskytovali v silniční přepravě pod názvem GEFCO-special. Pozemní přepravu lze ale v superrychlém režimu využít maximálně do vzdálenosti 1000 km (záleží samozřejmě na infrastruktuře v daném regionu), proto jsme v TCS přidali i leteckou dopravu, díky níž jsme schopni zajistit rychlou přepravu po celém světě.
Co je tím unikem Time Critical Solutions?
Jedinečná je právě ta nejnáročnější část celého servisu, tedy reakce na požadavek zákazníka do 30 minut v jakýkoli den a hodinu. K tomu potřebujete samozřejmě kvalitního dispečera, ale také portfolio dodavatelů po celém světě, kteří jsou schopni požadavek kdykoli zrealizovat. V praxi je to tak, že zákazník zavolá v sobotu v noci s požadavkem na urgentní přepravu, dispečer připraví návrhy různých řešení včetně jejich ceny a pošle informace zákazníkovi, aby mohl vybrat vyhovující variantu. Unikum je v tom, že o víkendu i v nočních hodinách je pro tuto službu k dispozici speciálně proškolený letecký dispečer, který okamžitě po telefonické poptávce začíná pracovat na návrhu řešení přepravy.
Služba na českém trhu funguje bez mála čtvrt roku. Jaké jsou první zkušenosti? Z kterých oborů přišly první poptávky na rychlou přepravu a máte už i v této oblasti stálé klienty?
První zkušenosti jsou zajímavé – většinou jde o velmi urgentní zásilky a náš dispečer je také tak trochu psychologem, který zákazníka, jemuž hrozí obvykle vysoké penále za nedodání zásilky, musí nejprve uklidnit a pak rychle začít tvořit návrh vhodných řešení. Těch je ve většině případů několik, ale je důležité situaci zklidnit a najít pro zákazníka variantu, kterou opravdu potřebuje. To, že poptává urgentní přepravu, může být v praxi diametrálně odlišné a my musíme vzít v potaz všechny její aspekty, jako časové možnosti při nakládce, vykládce, druh a objem zboží, čas, kdy je zásilka připravena k transportu, požadavek na teplotní režim, ale i zabezpečení celního řízení v případě přepravy zásilky do třetích zemí. A samozřejmě požadavek na čas dodání. Teprve na bázi těchto informací může dispečer zpracovat nabídku.
První poptávky přišly z oblasti, kde máme opravdu expertní a dlouholeté know-how, z automobilového průmyslu. Realizovali jsme ale už i rychlé přepravy farmaceutického zboží ve speciálním teplotním režimu a takovou perličkou je třeba dodávka několika kilogramů čerstvých potravin od producenta do luxusních restaurací s michelinskou hvězdou.
 Jste první pobočkou, která TCS nabízí nepřetržitě, nebo existuje na některých trzích již delší dobu? Na kterých a jak je využívaná?
Česko se zavedením TCS zařadilo do sítě poboček skupiny GEFCO, které službu poskytují. Hlavní štáb, tzv. Control Tower, který koordinuje toky, je v Amsterodamu. A právě Nizozemsko a Německo spolu s Francií jsou trhy s největším objemem realizovaných superrychlých přeprav. V těchto zemích již dnes funguje tým cca 15 dispečerů specializujících se pouze na TCS.
V tiskové zprávě jste uvedli, že přepravíte náklad bez omezení velikosti či hmotnosti zásilky. I takové věci lze nastartovat během 30 minut třeba v sobotu v noci?
Ano. Stejně jako jsou naši dispečeři připraveni reagovat 24 hodin denně, musí i naši partneři na všech úrovních přepravy a v celém portfoliu nabízených služeb fungovat naprosto flexibilně. Podle druhu a náročnosti přepravy můžeme na návrhu řešení spolupracovat i s centrálou pro TCS, Control Towerem v Nizozemsku. Ten díky globálnímu pokrytí výrazně přispívá k celkové rychlosti reakce a nalezení nejvhodnějšího řešení pro konkrétní případ.
Jak velkou flotilou pro pozemní přepravu disponujete, abyste byli schopni vždy zajistit volné kapacity?
Disponujeme nejen vlastní flotilou. K dispozici máme také portfolio prověřených partnerů a dopravců, kteří zajišťují přepravy výhradně pro nás. V praxi je to tedy rozsáhlá flotila od osobních vozů, až po velké kamiony pro přepravu nadměrných nákladů a díky tomu, že GEFCO dnes obsluhuje 300 destinací ve 47 zemích na 5 kontinentech, těžíme také z globální přítomnosti a intenzivní spolupráce s ostatními pobočkami sítě.
Jak se slučuje přeprava v režimu TCS s brexitem, pokud dojde ke scénáři tzv. tvrdého brexitu?
Brexit, ať už bude jakýkoliv, superrychlou přepravu neovlivní. Součástí TCS je i možnost nepřetržitého celního řízení s důrazem na dodržení veškerých předpisů a naše podpora je v tomto směru zajištěna. Nejčastějším problémem v podobných případech bývá podpis plné moci k celnímu řízení jednatelem, či k tomu zmocněnou osobou. Ti obvykle nejsou k dispozici o víkendech či v nočních hodinách. Ale situaci se dá jednoduše předejít podpisem a zaevidováním plné moci k zastupování předem.
Je-li třeba přepravit nebezpečný náklad nebo třeba biologický materiál, jak zajistíte v uvedených časech nezbytně nutná povolení?
Nejprve je třeba zdůraznit, že tyto speciální komodity nelze přepravovat či manipulovat s nimi neprofesionálním způsobem. Společnost, která je vyrábí či zajišťuje následnou distribuci, musí ze zákona splňovat velmi přísné normy. Všechna povolení jsou tedy v profesionálním prostředí samozřejmostí nezbytnou pro spuštění celé přepravy. Další nezbytnou rovinou jsou procesy řízení kvality dle požadovaných norem, které umožňují bezproblémové procesování samotné přepravy od jejího zahájení až po finální doručení. A co se týče specifických, např. jednorázových povolení k dané přepravě, tak tam opět k návrhu konkrétních řešení využíváme především synergie v rámci naší sítě a lokálního know-how našeho týmu v konkrétním teritoriu.