SAFINA zůstává i přes problémy s dostupností bankovních služeb zisková a generuje pozitivní cash-flow

SAFINA, tradiční český podnik zaměřený na zpracování drahých kovů sídlící ve Vestci u Prahy, je i přes problémy s dostupností bankovních služeb v souvislosti se svým ruským vlastníkem, holdingem Renova Group, zisková. Tržby za rok 2018 dosáhly 1,4 miliardy Kč, ukazatel EBITDA 40 miliónů. Podnik i letos pokračuje v investicích a pracuje na nových zakázkách.
Investice přes 80 miliónů
SAFINA, a.s. je v rámci českého průmyslu unikátní a v rámci světa jeden z nemnoha podniků, který se specializuje na zpracování drahých kovů. Společnost vykupuje materiál a odpady s podílem drahých kovů a pokročilou recyklační technologií získává vysoce čistý drahý kov. Ten přetváří v produkty pro řadu průmyslových odvětví. Jedná se zejména o termočlánky, nanášení ochranných vrstev z drahých kovů na různé materiály, dráty z drahých kovů, klenotnické či dentální materiály. Zpracování drahých kovů společností SAFINA má tradici již od roku 1860.
„Od roku 2015 jsme investovali do nových technologií více než 80 miliónů Kč za účelem modernizace, zvýšení produktivity 
a rozšíření portfolia našich produktů i zvýšení přidané hodnoty, kterou SAFINA generuje,“ uvádí generální ředitel Vadim Kartavtsev. Míní tím například novou třídící linku pro atomizované prášky, kalibrační linku pro platinové termočlánky. „I díky investicím je podnik po finanční, obchodní či personální stránce stabilní a má provozní zisk,“ dodává.
Vliv amerických sankcí
Problémem, se kterým se firma musí aktuálně vyrovnat, je vedlejší vliv sankcí v USA proti konečnému ruskému majiteli. Majitel a jeho firemní skupina Renova se dostali na americký sankční seznam. Přestože sankce zavazují pouze subjekty v USA, ovlivňují chování evropských bank, které preventivně odmítají společnostem vlastníků na sankčním seznamu poskytovat běžné platební služby. I když se jedná o nepříjemnou situaci, nemá na podnikání Safiny zásadní dopad. Společnost v současné době generuje pozitivní cash-flow a je plně soběstačná ve všech ohledech, včetně provozního kapitálu, materiálu, kapacit výrobních zařízení a lidských zdrojů. „Nestalo se, že bychom vůči našim obchodním partnerům či zaměstnancům nesplnili naše závazky,“ uvádí Vadim Kartavtsev, generální ředitel společnosti, a dodává: „Do budoucna kvůli dalšímu rozvoji společnosti, a to i na trhu v USA, je potřebné systémové řešení otázky sankcí, které je v kompetenci mateřského holdingu. Ten již podobné situace v důsledku sankcí úspěšně vyřešil u dalších svých firem v západní Evropě.“ Ivo Pittermann, finanční ředitel SAFINA a.s., k situaci podotýká: „Společnost SAFINA má přes vliv sankcí zabezpečený standardní platební styk se svými obchodními partnery v souladu s českým i evropským právním řádem i regulacemi ČNB a EB.“
Výsledky SAFINA a.s. v roce 2018
SAFINA, a.s. utržila dle předběžných hospodářských výsledků za rok 2018 více než 1,4 miliardy Kč, z toho tržby za materiál tvořily více než 1,2 miliardy Kč a tržby za zhotovení produktů, které vyjadřují faktickou přidanou hodnotu pro společnost, přesáhly 200 miliónů Kč. Ukazatel EBITDA je ve výši 40 mil. Kč.
Ivo Pittermann, finanční ředitel SAFINA, doplňuje: „Tržby za zhotovení produktů z drahých kovů, které vyjadřují jádro podnikatelské činnosti podniku, se od roku 2015 pohybují okolo 200 mil. Kč ročně. S výjimkou roku 2016, kdy společnost čelila negativnímu vlivu nákladů na finanční a komoditní hedging, má společnost vysoce kladný ukazatel EBITDA. Ten je v našem jedinečném oboru významně ovlivňován kurzovými rozdíly a cenami komodit v důsledku kontinuálních nákupů drahých kovů realizovaných výlučně v cizí měně,“ uvádí finanční ředitel Ivo Pittermann.
I přes stabilní tržby za zhotovení, provozní ziskovost a dosaženou EBITDA bude celkový účetní hospodářský výsledek za rok 2018 záporný. Hlavními důvody jsou odpis oceňovacího rozdílu, úroky ze skupinových úvěrů a rezerva na DPH ze strany Specializovaného finančního úřadu. Ivo Pittermann, finanční ředitel, to komentuje: „Zatímco financování ze skupiny Renova je pozitivní věcí, která dokazuje zájem vlastníka o náš podnik a jeho rozvoj, otázka DPH je velmi nepříjemná. SAFINA a.s. se domnívá, že řízení, které bylo započato Specializovaným finančním úřadem již v první polovině roku 2015, je neúměrně protahováno. Navíc souvisí s dodavatelskými řetězci, které existovaly za bývalého vlastníka (skupina Renova se stala vlastníkem Safiny až na konci roku 2014).“
Do budoucnosti s důvěrou
SAFINA  si váží výsledků, které v roce 2018 dosáhla, a i přes vliv amerických sankcí má důvěru v budoucnost. „Sankce omezují náš rozvoj, paradoxně právě v USA, které nabízí ve zpracování drahých kovů z odpadů obrovské příležitosti. Na druhou stranu nejsou důvodem, abychom nemohli zdravě podnikat se ziskem. Pokračujeme tedy v investicích a pracujeme kvalitně na zakázkách pro naše zákazníky. Do budoucnosti hledíme s důvěrou,“ uzavírá Vadim Kartavtsev.
  •  
SAFINA, a.s. je v rámci českého průmyslu unikátní a v rámci světa jeden z nemnoha podniků, který se specializuje na zpracování drahých kovů, například palladia, platiny, stříbra a zlata. Historie společnosti sahá až do r. 1860, kdy v Rakousku zakladatel společnosti Georg Adam Scheid vstoupil do rodinného podniku na výrobu šperků a následně roku 1888 založil společnosti G. H. Scheidsche Affinerie Vídeň. Tato společnost posléze založila v r. 1920 v Praze samostatný podnik. SAFINA a.s. je součástí ruského holdingu Renova Group, který podniká v oblasti těžby a zpracování ropných komodit a hliníku, energetice, telekomunikacích a dalších průmyslových odvětvích v Rusku, Švýcarsku, státech EU, v Jihoafrické republice a dalších zemích. SAFINA a.s. byla získána od českého vlastníka a začleněna do Renova Group v listopadu 2014, který se synergickými efekty investuje do světových kapacit v oblasti zpracování drahých kovů. (27.2.2019)