Saldo zahraničního obchodu meziročně kleslo

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 7,7 mld. Kč nižší.
Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnilo především prohloubení schodku bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,7 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 1,6 mld. Kč. Nižší přebytek vykázaly bilance motorových vozidel (o 1,9 mld. Kč) a strojů a zařízení (o 1,0 mld. Kč).
Příznivě se na celkovém saldu odrazila zejména lepší bilance ostatních dopravních prostředků a zařízení o 2,0 mld. Kč a nižší schodek bilance základních kovů o 1,2 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v lednu přebytkem 72,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 12,4 mld. Kč na 58,5 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 0,6 %, zatímco dovoz vzrostl o 2,6 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,3 %) a růst dovozu (o 1,0 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 1,4 % na 306,0 mld. Kč a dovoz o 4,2 % na 293,9 mld. Kč. Leden 2019 měl stejný počet pracovních dní jako leden předchozího roku.
Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí: https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
Informace o pohybu zboží přes hranice
Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v lednu 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 3,5 % a dovoz o 1,8 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 381,0 mld. Kč a dovoz zboží 337,8 mld. Kč.
Podle dat Eurostatu byl v prosinci 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %.
Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika
(11.3.2019)