Samet

 

Nejstarší zmínka o s. je ve spisu Charta anno Christi z roku 1213. V 13. století byl v Evropě již značně rozšířen a dovážel se ponejvíce z Cařihradu.