Šance pro české exportéry – nový dopravní koridor do Uzbekistánu a Tádžikistánu

Uzbekistán i Tádžikistán nacházející se ve Střední Asii na teritoriu bývalého Sovětského svazu patří k tzv. „landlocked countries“, tedy zemím, které nemají přímý přístup k moři. Podnikatelé, včetně těch českých, musí při realizaci obchodních operací spojených s vývozem a dovozem zboží do resp. z těchto zemí hledat cesty přes vzdálené přístavy na východním pobřeží Číny, v Turecku, Iránu, anebo v baltických státech a následně čelit dlouhému, komplikovanému a drahému pozemnímu tranzitu do cílové destinace.
V současnosti se pro Uzbekistán a Tádžikistán otevírá nová, geograficky nejkratší pozemní trasa do přístavů v Perském zálivu na pobřeží Pákistánu. Děje se tak díky tzv. čtyřstranné dopravní a tranzitní dohodě – Quadrilateral Traffic in Transit Agreement (QTTA) – podepsané mezi Pákistánem, Čínou, Kazachstánem a Kyrgyzstánem.
Dohoda sice byla podepsána v Islámábádu již v roce 1995, ale téměř 15 let ležela tak řečeno u ledu. Až se začátkem čínské iniciativy One Belt One Road začaly o členství v dopravním paktu QTTA projevovat zájem další státy, konkrétně Tádžikistán, Afghánistán a Indie. Zatímco členství Indie v paktu zablokoval Pákistán s ohledem na vzájemnou animozitu panující mezi oběma zeměmi a v totožně negativní rovině je i afghánský zájem o členství, jelikož Afghánistán podmiňuje svoje přijetí do paktu současným přijetím Indie, bylo naopak členství Tádžikistánu signatáři paktu již schváleno.
Členství v QTTA umožní zbožovým tokům směřujícím do resp. z vnitrozemského Tádžikistánu a Uzbekistánu přístup do pákistánských přístavů Karáčí a Gvádár, které tímto pro tyto vnitrozemské středoasijské republiky budou představovat nejbližší námořní spojení s okolím světem, a to (což je velice důležité) bez tranzitní závislosti na nebezpečném území Afghánistánu. Nový dopravní koridor počítá s využitím modernizované Karakoram Highway, spojující pákistánskou provincii Gilgit-Baltistán se západočínskou provincií Sin-ťiang (viz. Mapa).
Koridor pro Uzbekistán a Tádžikistán představuje významnou příležitost k budování fyzické dopravní infrastruktury a navazování udržitelné spolupráce při rozvoji průmyslu, zemědělství a dalších segmentů ekonomiky. Tak jako i v dávné minulosti jsou tyto země Střední Asie kvůli své geografické poloze na pomezí Evropy a Asie předurčeny hrát v projektu moderní Hedvábné stezky klíčovou roli. Zvláštní místo přitom připadá Uzbekistánu, který leží v samotném srdci Střední Asie. Jako jediná země regionu hraničí Uzbekistán se všemi ostatními státy regionu, plus Afghánistánem. Tato poloha umožňuje Uzbekistánu přímý přístup na trhy o velikosti 100 milionů obyvatel. To zvyšuje atraktivitu Uzbekistánu pro jeho ekonomické partnery, včetně České republiky.
Luboslav Mazurek, ekonomický rada, Velvyslanectví České republiky v Taškentu (5.8.2019)