Saně

 

V Evropě byly s. podle všeho ještě ve 13. století dosti řídkým dopravním prostředkem, soudíc podle zprávy známého ital. cestovatele Marca Pola, který píše ve svém cestopisu z konce 13. století o saních, které spatřil u Tatarů, jako o velkém divu. Jízda na s. byla kárána jako neslušnost ještě v pol. 15. století.

Motorové saně: první s. sestrojil pravděpodobně r. 1821 stockholmský mechanik Owen až pro 15 osob. První s. s plynovým m. sestrojil r. 1885 G. Daimler.