Saský ministr spravedlnosti Gemkow navštívil Prahu

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek přivítal v Praze svého kolegu saského ministra spravedlnosti pana Sebastiana Gemkowa. Tématem setkání byl boj s drogovou kriminalitou, dále systém vězeňství v obou státech, spolupráce v trestní i civilní oblasti a bilaterální spolupráce obou zemí.
Oba ministři, kteří se setkali v rámci konference „Internetová bezpečnost – IT bezpečnost a ochrana dat", si vyměnili také zkušenosti z oblasti potírání kyberkriminality, která je nyní v současném moderním světě velmi aktuálním problémem a vyžaduje systémová řešení.
„Česká republika jako jeden z prvních států v Evropě zahrnula v roce 2014 do svého právního řádu zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je regulace zabezpečení kritické informační a komunikační infrastruktury a významných informačních systémů, kam spadají mimo jiné také ministerstva a jiné důležité vysoké státní orgány. Ve stejnou dobu bylo zřízeno Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které se v roce 2017 přeměnilo na samostatný Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost," doplnil ministr Kněžínek.
Ve zmiňovaném tématu drogové kriminality, která je bohužel stále na vzestupu i přesto, že celková kriminalita klesá, je třeba podle obou stran posílit vzájemnou spolupráci a to i mezi státními zástupci obou zemí. V oblasti vězeňství by ministr Kněžínek rád čerpal také z čerstvé zkušenosti saské strany při výstavbě moderního vězeňského zařízení. Oba ministři při setkání také ocenili velmi dobře fungující přeshraniční spolupráci například mezi justičními orgány. (19.10.2018)