Sčítání 2021 napomůže složkám integrovaného záchranného systému v jejich práci

Záchranáři potřebují spolehlivá data ze sčítání k určení koeficientu nebezpečí, strategie zásahu i rozmístění výjezdových základen a stanic. Dosud nejmodernější sčítání lidu v historii České republiky odstartuje 27. března a je primárně připravováno jako online.
Sčítání lidu, domů a bytů je nejrozsáhlejším statistickým šetřením v zemi. Přináší velké množství potřebných údajů, jež nelze jiným způsobem efektivně zjistit a které pomáhají i při rozvoji integrovaného záchranného systému.
„Detailní demografické údaje tvoří základ pro rozhodování o kapacitách a rozmístění služeb záchranného systému. To umožňuje, aby se rozhodování dělo na základě faktů, nikoli jen představ odpovědných osob,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Na umístění výjezdových základen ZZS má vliv skutečný počet obyvatel
Při plánování sítě výjezdových základen zdravotnické záchranné služby se vychází z několika kritérií, včetně počtu obyvatel v dané lokalitě. Tato kritéria pak, s ohledem na velikost obce, určují rozložení a počet výjezdových základen na území kraje.
„Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Počet výjezdových základen a jejich rozmístění jsou závislé na demografických, topografických a rizikových parametrech jednotlivých lokalit a zohledňují i poskytnutí zdravotnické záchranné služby na území sousedících krajů,“ doplňuje Marek Slabý, prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR.
V roce 2011, kdy probíhalo poslední sčítání, bylo v České republice celkem 281 výjezdových základen a 514 výjezdových skupin. Aktuálně reportuje zdravotnická záchranná služba 315 výjezdových základen a 596 výjezdových skupin.
Hasiči mají díky datům představu o místě zásahu dřív, než na něj dorazí
Statistické údaje ze sčítání jsou důležité i pro hasičský záchranný sbor. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny, jak je dům vysoký, resp. kolik má pater. Tato data společně s daty z jiných zdrojů tvoří dohromady databázi, která pomáhá hasičům v jejich rozhodování.
Každému území je navíc dle dat ze sčítání přiřazen určitý stupeň nebezpečí. Jednotlivé stupně vycházejí ze skutečnosti, zda se na daném místě nachází strategické nebo hodnotné objekty, zda se nachází v záplavovém území nebo zda jde o velké rekreační oblasti.
„Data, která získáváme od statistiků, jsou nejen pro hasiče, ale i pro celý IZS velmi důležitá. Například podle údajů o koncentraci osob na daném území, které získáváme při sčítání obyvatelstva, přizpůsobujeme počty sil a prostředků, které jsou připraveny kdykoli vyrazit na pomoc k utržené střeše po silném větru, k úniku nebezpečných látek nebo třeba k požáru. Statistické informace zpracovávají specialisté do podkladů, které jsou k dispozici našim operačním střediskům, ale také našim jednotkám jedoucím k zásahu. Důležitá je pro nás každá informace, která nám pomůže lépe zvládnout zásah, včetně například počtu podlaží nebo použitých stavebních materiálů,“ přibližuje praxi genpor. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR.
V České republice je nyní 246 stanic Hasičského záchranného sboru ČR, další dvě je nutné postavit s ohledem na tzv. plošné pokrytí, tedy kritérium stanovené právní normou, která určuje pro každé místo v ČR zejména dobu dojezdu jednotky, množství sil a také druh a počty techniky. Plošné pokrytí se pravidelně reviduje, k čemuž poslouží také data získaná díky Sčítání 2021.
Aby byla data spolehlivá, musí se aktualizovat
„Statistika nám umožňuje získávat informace průběžně z výběrových šetření a administrativních zdrojů. Ale aby údaje byly spolehlivé, musí být jednou za 10 let ověřeny úplným sčítáním,“ doplňuje Marek Rojíček.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. (10.2.2021)