Secí stroje

 

Na asyrském pečetním válečku asi z r. 500 př. Kr. je vyobrazen pluh s násypkou na zrní. Táž kombinace je známa i z Číny. Odtud se snad myšlenka s. s. dostala do Evropy. Nejstarší zpráva o secím s. v Evropě je z r. 1591 a týká se s .s. sestrojeného někdy v prvním dvacetiletí 16. století. G. Gavalinou v Bologni. Určitá je zpráva o tzv. „sembradoru“ korutanského statkáře J. von Locatelli, sestrojeném r. 1663 a veřejně předvedeném na císař. statcích v Laxenburku r. 1665. „Sembrador“ byl postupně zlepšen jesuitou Lanou (1670), markýzem de Boro (1699) a poč. 18. století anglickým průkopníkem racionálnějšího zemědělství, J. Tullem. R. 1782 sestrojil angl. duchovní J. Cook s. s. lžicový ve spojení s branami. R. 1784 vynalezl s. s. kovář z Českých Budějovic, J. Wunderlich. R. 1803 se objevil s. s. válcový, sestrojený Angličanem Ducketem. Širokosecí stroj vynalezli r. 1817 Angličan Slihgt a r. 1830 něm. lékař a průkopník vysokotl. par. stroje E. Alban. R. 1860 sestrojil R. Sack s. s. korečkový.