Sekyra

 

V starší době kamenné se nelišila ještě od kladiva. Odlišování začalo až někdy v 5. tisíciletí př. Kr. V době bronzové se objevují s. s ostřím již delším a také s. dvojité. Nasazovaly se na zobákovité topůrko, a to buď do rozštěpu zobáku neb otvorem čepele na zobák t.; vyskytují se i s. nasazené na topůrko způsobem obvyklým nyní. Z doby železné se vyskytují s. zhotovené v celku s topůrkem.