Selenová buňka

 

R. 1873 objevil angl. fyzik May, že se elektrický odpor selenu mění podle stupně osvětlení selenu. Této vlastnosti užil r. 1875 W. Siemens k sestrojení s. buňky. Francouz de Paiva užil této buňky brzy poté ve svém televizním přístroji.