Senát zamítl stavební zákon

Včera (1. července 2021) se senátoři znovu postavili za města a obce. 65 hlasy, ze 65 přítomných, zamítli návrh stavebního zákona. Shoda panovala napříč politickým spektrem.
Senátoři ocenili některá pozitiva, která návrh obsahuje. A to zejména apelační princip, který měl odstranit ping pong mezi prvostupňovým a odvolacím orgánem, zřízení specializovaného stavebního úřadu, který by povoloval strategické stavby (dálnice, silnice, vysokorychlostní dráhy) a především snahu o digitalizaci celé agendy.
Současně však upozornili na negativa, která bohužel veškerou odvedenou práci hatí. Jedná se zejména o fatální oddálení veřejné správy od lidí na venkově, zrušení obecních stavebních úřadů, a tedy další faktické oddálení státní správy, především v málo zalidněných oblastech se složitou dopravní dostupností. Dojde k omezení znalosti území, pracovník tak z neznalosti lokálních poměrů a vztahů může snadno udělat chybu s fatálními následky.
Senátoři upozornili i na riziko potenciálního nárůstu černých staveb, vzdálené stavební úřady nebudou mít totiž šanci hlídat celé své správní území, v tom rozsahu, jak to dnes dělají obecní stavební úřady. Jedním z kritizovaných důsledků je také centralizace státní správy a nedostatečná ochrana veřejného zájmu.
Vize zachování sloučeného modelu veřejné správy tak, jak funguje teď, nebo vytržení a zavedení centralizace v oblasti stavebního řízení je velkým střetem. V rámci legislativního procesu nebyla dostatečně vydiskutována změna systému veřejné správy, modelu sloučené veřejné správy. Vytrhává se jeden segment ze systému veřejné správy, ze spojeného modelu.
Svaz měst a obcí ČR děkuje senátorům, že projevili odvahu a názor, že právní norma s tak rozsáhlými dopady musí být přijata na základě konsensu všech dotčených a napříč politickým spektrem. Hrozí totiž vážné nebezpečí, že při příští změně politické garnitury by se mohl stát první obětí zákonodárného procesu.
Senátoři samosprávám rozumí, a jsou tak skutečnou pojistkou demokracie a nezávislosti územních samospráv a všech jejich občanů. (2.7.2021)