Šenovská burza při kontrolách ČOI neobstála

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje pravidelně monitoruje výskyt padělků v městské tržnici v Ostravě. Tentokrát provedla 15 kontrol a ve všech případech zjistila porušení zákonů. „Prodej, nabídka nebo skladování padělků nebyl tentokrát zjištěn. Přesto jsme zaznamenali větší množství porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 12 pokut příkazem na místě v celkové výši 31 000 korun,“ říká k výsledkům kontrol ředitel regionálního inspektorátu Boris  Stabryn.
ČOI provedla první adventní neděli mimořádnou kontrolní akci  zaměřenou na případný výskyt padělků v městské tržnici na ulici Šenovské v Ostravě. Inspektory bylo provedeno 15 kontrol, kdy ve všech případech byly zjištěny nedostatky. Nejčastěji prodávající neinformovali spotřebitele o ceně výrobků v prodejní nabídce v souladu s cenovými předpisy (12 případů), neoznačili prodávané textilní výrobky požadovanými informace o způsobu ošetřování a údržby (2 případy). V 1 případě prodávající nevydal na žádost spotřebitele doklad o zakoupení se všemi stanovenými náležitostmi a v 1 případě prodávající řádně neinformoval spotřebitele o záruce poskytované na zakoupené výrobky. Tato mimořádná kontrolní akce byla provedena ve spolupráci s pracovníky Celní správy. (19.12.2019)