Sešity a komiks pro děti, který vysvětluje osvojení a pěstounskou péči

Umístění dítěte do náhradní rodiny je významná změna a je nezbytné, aby jí dobře rozumělo. Sociální pracovníci často vyjadřují obavu hovořit s dětmi na téma umístění mimo biologickou rodinu. V rámci projektu MPSV byl proto vytvořen pomocný nástroj pro práci s dětmi umístěnými mimo vlastní rodinu při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Tímto nástrojem jsou tzv. dětské sešity.
„Chtěli jsme hravým způsobem přiblížit formy náhradní rodinné péče a tématiku náhradní rodinné péče jako takové. Využili jsme pro to pomocníky z ptačí říše, například zvídavého vrabčáka. Sešity obsahují i jednoduché úkoly, jejichž cílem je odlehčit dítěti od tématu. V komiksu, kde se setkáte s Terezou a Martinem, jsme chtěli přiblížit pěstounskou péči dětem starším 12 let, které vyrůstají v pobytových zařízeních,“ doplňuje Johana Mertová, jedna z autorek sešitků.
Dětské sešity jsou určené především dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu. Jejich smyslem je pomoci dítěti porozumět situaci a připravit ho na přechod do nového prostředí – např. z dětského domova k náhradním rodičům apod. Sešity ale mohou být zajímavé i pro kamarády a spolužáky těchto dětí, protože napomáhají porozumění jejich nelehké situaci.
Pracovat s dětmi pomocí sešitů mohou pracovníci obecních či krajských úřadů, doprovodných organizací, pobytových zařízení, pěstouni nebo adoptivní rodiče, ale například i učitelé. Slouží jako opora při práci s dítětem, například při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči. Součástí těchto sešitů je i metodický materiál, který obsahuje popis, jak s dětskými sešity pracovat, včetně témat, která jsou v sešitech obsažena a která je možné s dítětem při čtení rozvíjet.
Tištěná podoba materiálů byla v létě tohoto roku distribuována pracovníkům krajských úřadů, orgánů SPOD a doprovázejícím organizacím, které poskytují podporu náhradním rodičům. Verze určená k tisku je k dispozici na webu pravonadetstvi.cz.
Jaké sešity jsou k dispozici pro práci s dětmi?
  • Osvojené dítě: Pepík má oslavu
  • Dítě v pěstounské péči: Maruška se chystá na cestu
  • Dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu: Pavlíkova dobrodružná plavba
  • Důvody, proč děti nežijí se svými rodiči: Jak si kukačka Jitka přála být dobrou maminkou
  • Cesta k náhradnímu rodičovství: Strnadovi si jedou pro Marušku
  • Komiks o pěstounské péči pro děti od 12 let: DVA v PP
  • Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči (metodika) (23.12.2019)