SFPI podpoří investice v regionech

Vláda odsouhlasila rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje. V této souvislosti má dojít ke změně názvu na Státní fond podpory investic (dále jen SFPI).
„Dnes jsem předložila na vládě novelu zákona, která upravuje okruh aktivit Fondu. Změní se také jeho název na Státní fond podpory investic, který bude lépe vystihovat jeho hlavní účel. SFPI nově podpoří investice v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování nebo cestovního ruchu. Očekávám příznivé efekty v regionech, ať už jde o regeneraci brownfieldů nebo podporu občanské vybavenosti," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Nově nazývaný Státní fond podpory investic (SFPI) bude podporovat investice související s udržitelným rozvojem obcí, měst a regionů, bydlením a cestovním ruchem, a to v souladu s koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky a v souladu s veřejným zájmem. "V případě podpory bydlení budou revidovány stávající programy a představeny programy nové, jakými jsou například již spuštěný program Podpora bydlení pro mladé nebo program Výstavba, který již probíhá legislativním procesem," doplnila Dostálová. Dále se navrhuje doplnění ustanovení, díky kterému bude moct SFPI nahlížet do základních státních registrů. Odpadnou také některé složité administrativní práce pro žadatele o dotace.
Státní fond rozvoje bydlení doposud poskytuje prostředky určené na podporu bydlení. Jeho současným cílem je podpora soukromých a obecních investic do výstavby, oprav a modernizace bytů. (8. 2. 2019)