SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy

Státní fond životního prostředí České republiky na duben a závěr března připravil sérii seminářů k možnostem využití dotační podpory. Zástupci krajů či obcí se na setkáních dozví, jak podat úspěšné žádosti o využití dešťové vody nebo jak se zapojit do programu životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu podporovaném z Norských fondů.
Hospodaření s dešťovou vodou bude tématem trojice seminářů pro zástupce měst a obcí, které proběhnou v Praze, Ostravě a Brně. Efektivní využití dešťové vody může obce připravit na sucho bez zbytečného splachování peněz do kanalizace.
Na boj se suchem MŽP nabízí 1 miliardu korun z Operačního programu Životní prostředí, další prostředky jsou připraveny v Národním programu Životní prostředí nebo v Norských fondech. Na seminářích se zástupci obcí seznámí s druhy projektů, které jsou podporovány dotačními programy, a s výhodami, které obcím a jejich obyvatelům přinesou. Zjistíte, jak se do programů zapojit a jak na cestě k dotaci postupovat.
Semináře jsou zástupcům měst a obcí přístupné zdarma po předchozí registraci, program bude probíhat vždy od 9:30 do 13 hodin. Semináře se budou konat v těchto městech a termínech:
27. března / PRAHA
Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 – 3. patro, místnost č. 349
4. dubna / OSTRAVA
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava – zasedací místnost F502
11. dubna / BRNO
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno – zasedací místnost č. 045A (-2. podlaží)
Seminář pro Norské fondy 2014-2021
Cestou k úspěšné žádosti o projekty mezinárodní spolupráce mezi českými a norskými subjekty, které spadají pod fond pro bilaterální spolupráci, vás provede mezinárodní seminář k Norským fondům. Účastníci se zde setkají s potenciálními partnery projektů z donorského státu, zároveň se seznámí s technickými aspekty žádostí o dotaci.
Seminář je součástí programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, který je právě z prostředků Norských fondů 2014-2021 financován. Aktuálními tématy programu jsou zlepšení biodiverzity v krajině, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty či příprava a implementace adaptační a mitigační strategie na úrovni obcí.
Na seminář se mohou zdarma registrovat všechny subjekty, které jsou způsobilými žadateli programu, tedy ty, které jsou v Česku či Norsku vedeny jako právnické osoby. Seminář bude veden v AJ.
10. dubna / PRAHA
9:00 – 16:00, místo konání bude registrovaným účastníkům upřesněno na začátku dubna  (20.3.2019)